Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2019-01-03
ZAPROSZENIE: NA IV SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Wieprz, 03.01.2019r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych,
Radnych Powiatowych, Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994/ zwołuję IV SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

Sesja odbędzie się w dniu 11 stycznia 2019 r. (piątek) na sali sesyjnej
w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz o godz. 10:00.

       Przewodniczący Rady Gminy
       Jacek Świniański------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz określenia stawek za pojemnik.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2019 (dot. Uchwały nr III/18/18 z dnia 21 grudnia 2018r).
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr III/16/18 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 21 grudnia 2018 r., w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Rady Gminy Radziechowy-Wieprz nr II/11/18 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Radziechowy - Wieprz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2019.
9. Przyjęcie Protokołu z III Sesji Rady Gminy.
10. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
11. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-01-10 13:36:10
Data utworzenia 2019-01-03
Data udostępnienia 2019-01-04 10:18:20
Osoba odpowiedzialna Jacek Świniański
Udostępnił Daniel Gabryel