Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2020-10-23
ZAPROSZENIE: NA XXVI SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.
Wieprz, 23.10.2020r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych, Radnych Powiatowych,
Sołtysów, oraz wszystkich mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm./
zwołuję XXVI SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 30 października 2020 r. (piątek) o godz. 10:00.
w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz na sali sesyjnej.

       II Wiceprzewodniczący Rady Gminy
       Damian Dudys----------------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2020-2030 (dot. Uchwały nr XVII/116/19) z dnia 19 grudnia 2019r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2020 (Dot. Uchwały nr XVII/117/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.).
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na rok podatkowy 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Żywieckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Radziechowy-Wieprz z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziechowy-Wieprz w obrębie sołectwa Bystra.
10. Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziechowy-Wieprz.
11. Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziechowy-Wieprz w obrębie sołectwa Wieprz.
12. Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziechowy-Wieprz w obrębie sołectwa Radziechowy.
13. Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziechowy-Wieprz w obrębie sołectwa Brzuśnik.
14. Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziechowy-Wieprz w obrębie sołectwa Przybędza.
15. Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziechowy-Wieprz w obrębie sołectwa Bystra.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Żywiec przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Żywiec.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/167/20 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 11 września 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 i 3 do uchwały Nr XXV/165/20 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 11 września 2020 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzony na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia jej wykorzystania.
19. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych  Gminy Radziechowy-Wieprz w roku szkolnym 2019/2020.
20. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
21. Sprawy bieżące.
22. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-10-26 12:27:20
Data utworzenia 2020-10-23
Data udostępnienia 2020-10-26 12:27:20
Osoba odpowiedzialna Jacek Świniański
Udostępnił Daniel Gabryel