Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2020-12-22
ZAPROSZENIE: NA XXIX SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.
Wieprz, 22.12.2020r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych Gminy Radziechowy-Wieprz.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm./
zwołuję XXIX SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 10:00.
w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz na sali sesyjnej.

       Przewodniczący Rady Gminy
       Jacek Świniański----------------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Uroczyste podziękowania dla zespołów GROJCOWIANIE z okazji 25-lecia powstania oraz zespołu JODEŁKI z okazji 20-lecia powstania, 115-lecia OSP RADZIECHOWY
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2020-2030.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2020 (Dot. Uchwały nr  XVII/117/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.).
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydatków niewygasających.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2021-2031.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-12-31 08:35:16
Data utworzenia 2020-12-22
Data udostępnienia 2020-12-23 08:07:32
Osoba odpowiedzialna Jacek Świniański
Udostępnił Daniel Gabryel