Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

:: Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Bazy elektroniczne
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
:: Wójt
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
:: Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
:: Jednostki
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki kultury
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
:: Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Struktura organizacyjna
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
:: Informacje o BIP
znacznik ozdobny Projekt POKL
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Uchwały Rady Gminy Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-09-21 Symbol:  XLVI/269/2017
w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2017 (Dot. Uchwały nr XXXIV/206/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.)
2017-09-21 Symbol:  XLVI/268/2017
w sprawie
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2017-2030 ( dot. Uchwały nr XXXIV/205/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.)
2017-09-21 Symbol:  XLVI/267/2017
w sprawie
przystąpienia Gminy Radziechowy - Wieprz do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego pn. „Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz”.
2017-08-04 Symbol:  XLIV/266/17
w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2017 (dot. uchwały nr XXXIV/206/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.)
2017-08-04 Symbol:  XLIV/265/17
w sprawie
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy - Wieprz na lata 2017 - 2030 (dot. uchwały nr XXXIV/205/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.)
2017-08-04 Symbol:  XLIV/264/17
w sprawie
zmiany uchwały nr XXX/188/16 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Radziechowy - Wieprz
2017-08-04 Symbol:  XLIV/263/17
w sprawie
przystąpienia Gminy Radziechowy - Wieprz do realizacji projektu „Lepiej niż w domu jest tylko w przedszkolu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach naboru RPSL.11.01.02-IZ.01-24-114/16 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.1.Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT
2017-08-04 Symbol:  XLIV/262/17
w sprawie
zmiany uchwały nr XLII/258/17 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na okres 10 lat
2017-08-04 Symbol:  XLIV/261/17
w sprawie
przekazania w 2017 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej
2017-07-14 Symbol:  XLIII/260/17
w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2017 (dot. uchwały nr XXXIV/206/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.)
2017-06-30 Symbol:  XLII/259/17
w sprawie
wyrażenia zgody na włączenie w obszar Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz
2017-06-30 Symbol:  XLII/258/17
w sprawie
wyrażenia zgody na najem lokalu bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na okres 10 lat
2017-06-30 Symbol:  XLII/257/17
w sprawie
przystąpienia Gminy Radziechowy - Wieprz do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej pn. „Równy start- wsparcie przedszkoli publicznych z terenu Gminy Radziechowy – Wieprz”
2017-06-30 Symbol:  XLII/256/17
w sprawie
nie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
2017-06-30 Symbol:  XLII/255/17
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Gminy Radziechowy - Wieprz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 2405474 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony