Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

:: Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Bazy elektroniczne
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
:: Wójt
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
:: Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
:: Jednostki
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki kultury
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
:: Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Struktura organizacyjna
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
:: Informacje o BIP
znacznik ozdobny Projekt POKL
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Uchwały Rady Gminy Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-03-23 Symbol:  LIII/320/18
w sprawie
zmiany uchwały z dnia 29 stycznia 2016 r. Nr XXI/108/16 w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej wraz z późniejszymi zmianami do tej uchwały
2018-03-23 Symbol:  LIII/319/18
w sprawie
podziału Gminy Radziechowy - Wieprz na obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018-03-23 Symbol:  LIII/318/18
w sprawie
zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2018
2018-03-23 Symbol:  LIII/317/18
w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Radziechowy - Wieprz na 2018 rok
2018-03-23 Symbol:  LIII/316/18
w sprawie
podziału Gminy Radziechowy - Wieprz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018-03-09 Symbol:  LII/315/18
w sprawie
zmiany uchwały nr LI/305/18: w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz ustalenie trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018-03-09 Symbol:  LII/314/18
w sprawie
zmiany uchwały nr XLVIII/276/17: w sprawie finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radziechowy - Wieprz oraz określenia warunków i trybu udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
2018-03-09 Symbol:  LII/313/18
w sprawie
ustawienia pomnika upamiętniającego mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz poległych za wolność w 1918 roku z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości
2018-03-09 Symbol:  LII/312/18
w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne użytkowanie części nieruchomości bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na okres 10 lat
2018-03-09 Symbol:  LII/311/18
w sprawie
zmiany uchwały nr XVIII/92/15: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela opłatę
2018-03-09 Symbol:  LII/310/18
w sprawie
zmiany uchwały nr XXIV/142/16 r. Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
2018-03-09 Symbol:  LII/309/18
w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2018 (Dot. Uchwały nr LI/304/18 z dnia 12 stycznia 2018 r.)
2018-03-09 Symbol:  LII/308/18
w sprawie
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2018-2030 (dot. Uchwały nr LI/3035/18 z dnia 12 stycznia 2018 r.)
2018-03-09 Symbol:  LII/307/18
w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska - Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom alkoholowym w Bielsku - Białej
2018-01-12 Symbol:  LI/306/18
w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach dla których Gmina Radziechowy-Wieprz jest organem prowadzącym

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 2774636 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony