Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

:: Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Bazy elektroniczne
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
:: Wójt
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
:: Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
:: Jednostki
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki kultury
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
:: Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Struktura organizacyjna
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
:: Informacje o BIP
znacznik ozdobny Projekt POKL
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Uchwały Rady Gminy Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-01-12 Symbol:  LI/306/18
w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach dla których Gmina Radziechowy-Wieprz jest organem prowadzącym
2018-01-12 Symbol:  LI/305/18
w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz ustalenie trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018-01-12 Symbol:  LI/304/18
w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2018
2018-01-12 Symbol:  LI/303/18
w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030
2017-12-29 Symbol:  L/302/17
w sprawie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r
2017-12-29 Symbol:  L/301/17
w sprawie
przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2017-2026
2017-12-29 Symbol:  L/300/17
w sprawie
utworzenia wydatków niewygasających
2017-12-29 Symbol:  L/299/17
w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2017 (dot. Uchwały nr. XXXIV/206/16 z dnia 30 grudnia 2016r.)
2017-12-08 Symbol:  XLIX/298/17
w sprawie
stanowiska Rady Gminy Radziechowy-Wieprz dotyczącego budowy przedszkola w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy-Wieprz
2017-12-08 Symbol:  XLIX/297/17
w sprawie
wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Radziechowy- Wieprz
2017-12-08 Symbol:  XLIX/296/17
w sprawie
rocznego programu współpracy Gminy Radziechowy-Wieprz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2018
2017-12-08 Symbol:  XLIX/295/17
w sprawie
określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, deklaracji na podatek od środków transportowych oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017-12-08 Symbol:  XLIX/294/17
w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2017 (Dot. Uchwały nr XXXIV/206/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.)
2017-12-08 Symbol:  XLIX/293/17
w sprawie
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2017-2030 (dot. Uchwały nr XXXIV/205/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.)
2017-11-24 Symbol:  XLVIII/292/2017
w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Przybędzy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybędzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Przybędzy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybędzy

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 2670319 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony