Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

:: Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Bazy elektroniczne
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
:: Wójt
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
:: Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
:: Jednostki
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki kultury
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
:: Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Struktura organizacyjna
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
:: Informacje o BIP
znacznik ozdobny Projekt POKL
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Uchwały Rady Gminy Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-08-09 Symbol:  XI/86/19
w sprawie
zasięgnięcia od Wojewódzkiego Komendanta Policji informacji o kandydatach na ławników
2019-08-09 Symbol:  XI/85/19
w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Żywieckim dotyczącego przejęcia obowiązków z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2019-08-09 Symbol:  XI/84/19
w sprawie
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019-08-09 Symbol:  XI/83/19
w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2019 (Dot. Uchwały nr III/18/18 z dnia 21 grudnia 2018 r.)
2019-08-09 Symbol:  XI/82/19
w sprawie
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy–Wieprz na lata 2019-2030 (dot. Uchwały nr III/17/18 z dnia 21 grudnia 2018 r.)
2019-07-03 Symbol:  X/81/19
w sprawie
wprowadzenia zmiany w Uchwale nr IX/69/19 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radziechowy–Wieprz na rok 2019.
2019-07-03 Symbol:  X/80/19
w sprawie
przekazania w 2019 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej
2019-07-03 Symbol:  X/79/19
w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2019 (Dot. Uchwały nr III/18/18 z dnia 21 grudnia 2018 r.)
2019-07-03 Symbol:  X/78/19
w sprawie
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy–Wieprz na lata 2019-2030 (dot. Uchwały nr III/17/18 z dnia 21 grudnia 2018 r.)
2019-06-19 Symbol:  IX/77/19
w sprawie
wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019-06-19 Symbol:  IX/76/19
w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
2019-06-19 Symbol:  IX/75/19
w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
2019-06-19 Symbol:  IX/74/19
w sprawie
powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Żywcu
2019-06-19 Symbol:  IX/73/19
w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela opłatę
2019-06-19 Symbol:  IX/72/19
w sprawie
zmiany uchwały nr LV/330/18 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 8 czerwca 2018r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 3858140 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony