Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Kontakt
znacznik ozdobny e-Urząd Radziechowy-Wieprz
Urząd Gminy
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Jednostki
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
znacznik ozdobny Mienie komunalne
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny ePUAP i Profil Zaufany
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Uchwały Rady Gminy Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-06-19 Symbol:  IX/72/19
w sprawie
zmiany uchwały nr LV/330/18 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 8 czerwca 2018r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
2019-06-19 Symbol:  IX/71/19
w sprawie
podjęcia działań gazyfikacji Gminy Radziechowy-Wieprz
2019-06-19 Symbol:  IX/70/19
w sprawie
nadania statutu Gminy Radziechowy-Wieprz
2019-06-19 Symbol:  IX/69/19
w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2019 (Dot. Uchwały nr III/18/18 z dnia 21 grudnia 2018 r.)
2019-05-31 Symbol:  VIII/68/19
w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
2019-05-31 Symbol:  VIII/67/19
w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne użyczenie budynku na kres 25 lat
2019-05-31 Symbol:  VIII/66/19
w sprawie
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019-05-31 Symbol:  VIII/65/19
w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz na 2019r.
2019-05-31 Symbol:  VIII/64/19
w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radziechowy-Wieprz z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
2019-05-31 Symbol:  VIII/63/19
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminy Radziechowy-Wieprz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
2019-05-31 Symbol:  VIII/62/19
w sprawie
udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
2019-05-31 Symbol:  VIII/61/19
w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2019 (Dot. Uchwały nr III/18/18 z dnia 21 grudnia 2018 r.)
2019-05-31 Symbol:  VIII/60/19
w sprawie
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2019-2030 ( dot. Uchwały nr III/17/18 z dnia 21 grudnia 2018 r.)
2019-05-31 Symbol:  VIII/59/19
w sprawie
przyznania wyróżnień i nagród
2019-04-12 Symbol:  VII/58/19
w sprawie
zmiany uchwały Nr LVII/339/18 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziechowy-Wieprz

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 4051906 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony