Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Kontakt
znacznik ozdobny e-Urząd Radziechowy-Wieprz
Urząd Gminy
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Jednostki
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
znacznik ozdobny Mienie komunalne
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Projekt POKL
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Bazy elektroniczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Uchwały Rady Gminy Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-02-08 Symbol:  V/35/19
w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w formie schronisk dla osób bezdomnych oraz schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019-02-08 Symbol:  V/34/19
w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2019-02-08 Symbol:  V/33/19
w sprawie
ustanowienia GMINNEGO PROGRAMU POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na lata 2019-2023
2019-02-08 Symbol:  V/32/19
w sprawie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.
2019-02-08 Symbol:  V/31/19
w sprawie
zarządzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz
2019-02-08 Symbol:  V/30/19
w sprawie
przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
2019-02-08 Symbol:  V/29/19
w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz na 2019 rok
2019-02-08 Symbol:  V/28/19
w sprawie
zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radziechowy–Wieprz na rok 2019
2019-02-08 Symbol:  V/27/19
w sprawie
wwprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2019 (Dot. Uchwały nr III/18/18 z dnia 21 grudnia 2018 r.)
2019-02-08 Symbol:  V/26/19
w sprawie
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy–Wieprz na lata 2019-2030 (dot. Uchwały nr III/17/18 z dnia 21 grudnia 2018r.)
2019-01-11 Symbol:  IV/25/19
w sprawie
ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2019-01-11 Symbol:  IV/24/19
w sprawie
rocznego programu współpracy Gminy Radziechowy - Wieprz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2019
2019-01-11 Symbol:  IV/23/19
w sprawie
wprowadzenia zmiany w uchwale nr III/16/18 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Rady Gminy Radziechowy-Wieprz nr II/11/18 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.
2019-01-11 Symbol:  IV/22/19
w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2019 (Dot. Uchwały nr III/18/18 z dnia 21 grudnia 2018 r.)
2019-01-11 Symbol:  IV/21/19
w sprawie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz określenia stawek za pojemnik

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 3948550 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony