Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

:: Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Bazy elektroniczne
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
:: Wójt
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
:: Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
:: Jednostki
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki kultury
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
:: Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Struktura organizacyjna
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
:: Informacje o BIP
znacznik ozdobny Projekt POKL
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Jednostki organizacyjne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
Kontakt
Telefon
33 867 66 15

601 434 020
609 354 083
Fax
33 867 66 15
Zadania
REALIZACJA ZADAŃ ORAZ CELÓW OŚRODKA

Ośrodek realizuje:
1. zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kierując się ustaleniami Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz,
2. zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej, kierując się ustaleniami Wojewody Śląskiego,
3. inne zadania gminy przekazane do realizacji przez Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz lub wynikające z innych przepisów prawa.

W wykonywaniu zadań Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Ośrodek wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Do zadań ośrodka należy w szczególności:
1. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz na rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
2. przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej,
3. prowadzenie pracy socjalnej, rozumianej jako działalność zawodowa, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
4. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb życiowych osób i rodzin,
5. realizowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy,
6. przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
7. realizowane świadczeń rodzinnych; ustalanie uprawnień oraz przyznawanie i wypłacanie tych świadczeń,
8. realizowanie założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
9. realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz wydawanie w tych sprawach decyzji,
10. realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym prowadzenie postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawanie w tych sprawach decyzji.
Opis
Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.

W skład Ośrodka wchodzą:
1. Dział Pomocy Środowiskowej
2. Dział Usług Opiekuńczych
3. Dział Księgowości
4. Dział Świadczeń Rodzinnych
5. Dział Administracyjno-Organizacyjny
6. Punkt Konsultacyjny
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 5 października 2017
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 2774501 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony