Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Kontakt
znacznik ozdobny e-Urząd Radziechowy-Wieprz
Urząd Gminy
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Jednostki
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
znacznik ozdobny Mienie komunalne
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny ePUAP i Profil Zaufany
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2011-03-21
Ogloszenie o wolnym lokalu
2011-03-14
OGŁOSZENIE


Urząd Gminy Radziechowy - Wieprz informuje, iż 3 kwietnia 2011r (Niedziela) od godziny 8.00 - 18.00, odbędą się Wybory do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej.
Punkt wyborczy, w którym przeprowadzone zostaną wybory znajdować się będzie w budynku Urzędu Gminy - parter
Ważne
Osobami uprawnionymi do głosowania są członkowie Izby, którymi są:
1. podatnicy podatku rolnego,
2. podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej
3. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

Za pośrednictwem izby rolniczej, wybrani delegaci mają wpływ, min. na:
- rozwiązywanie zgłaszanych przez rolników problemów,
- projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej i rynku rolnego, poprzez ich opiniowanie, poprawę sytuacji ekonomicznej w rolnictwie i warunków życia na wsi,
- kształt edukacji i doradztwa rolniczego oraz podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w rolnictwie,
- współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami producentów rolnych, poprawę stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia mieszkańców wsi,
- ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie.


Wójt Gminy
Radziechowy - Wieprz
2011-01-31
Informacja

Uprzejmie informujemy, iż P. Marian Motyka Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz pełni dużur w każdy wtorek i czwartek w godzinach 13.00 - 15.00 w pok. nr 2 ( parter ) tut. Urzędu.
2011-01-26
OGŁOSZENIE


Urząd Gminy Radziechowy - Wieprz informuje, iż 3 kwietnia 2011r (Niedziela) od godziny 8.00 - 18.00, odbędą się Wybory do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej.
Punkt wyborczy, w którym przeprowadzone zostaną wybory znajdować się będzie w budynku Urzędu Gminy - parter
Ważne
Osobami uprawnionymi do głosowania są członkowie Izby, którymi są:
1. podatnicy podatku rolnego,
2. podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej
3. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

Za pośrednictwem izby rolniczej, wybrani delegaci mają wpływ, min. na:
o rozwiązywanie zgłaszanych przez rolników problemów,
o projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej i rynku rolnego, poprzez ich opiniowanie, poprawę sytuacji ekonomicznej w rolnictwie
i warunków życia na wsi,
o kształt edukacji i doradztwa rolniczego oraz podnoszenie kwalifikacji osób
" pracujących w rolnictwie,
o współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami
" producentów rolnych, poprawę stanu środowiska przyrodniczego
i zdrowia mieszkańców wsi,
o ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie.


Wójt Gminy
Radziechowy - Wieprz
2011-01-17
Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
2010-11-30
Konsultacje społeczne w sprawie ROCZNEGO PROGRAMU
WSPÓŁPRACY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ
2010-11-29
ZAPROSZENIE NA II SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
2010-11-04
ZAPROSZENIE NA LIV SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
2010-10-18
Informacja dla mieszkańców dotycząca unieważniania

dowodów osobistych


Zgodnie z obowiązującymi przepisami , w przypadku zmiany danych zamieszczanych w dowodzie osobistym, dokument ten jest unieważniany z urzędu po upływie trzech miesięcy (a w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą - po upływie czterech miesięcy) od dnia dokonania zmiany lub doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

Jednocześnie osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązane są złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego w terminie 14 dni , zaś osoby zamieszkałe poza granicami kraju - w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych lub doręczenia dokumentów potwierdzających dokonanie takiej zmiany.

Ponadto dowód osobisty jest unieważniany:

a. z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
b. z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;
c. z dniem zgonu jego posiadacza;
d. z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,
e. z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

Powyższe wynika z przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 195, poz. 1198. uszczegółowionych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r. Nr 47, poz.384).
2010-10-11
ZAPROSZENIE NA LIII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.

Strony Przejdź do poprzednich stron « Przejdź do strony nr 7 Przejdź do strony nr 8 Przejdź do strony nr 9 Przejdź do strony nr 10 Przejdź do strony nr 11 12 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 4032965 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony