Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

:: Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Bazy elektroniczne
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
:: Wójt
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
:: Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
:: Jednostki
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki kultury
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
:: Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Struktura organizacyjna
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
:: Informacje o BIP
znacznik ozdobny Projekt POKL
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2010-11-04
ZAPROSZENIE NA LIV SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
2010-10-18
Informacja dla mieszkańców dotycząca unieważniania

dowodów osobistych


Zgodnie z obowiązującymi przepisami , w przypadku zmiany danych zamieszczanych w dowodzie osobistym, dokument ten jest unieważniany z urzędu po upływie trzech miesięcy (a w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą - po upływie czterech miesięcy) od dnia dokonania zmiany lub doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

Jednocześnie osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązane są złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego w terminie 14 dni , zaś osoby zamieszkałe poza granicami kraju - w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych lub doręczenia dokumentów potwierdzających dokonanie takiej zmiany.

Ponadto dowód osobisty jest unieważniany:

a. z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
b. z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;
c. z dniem zgonu jego posiadacza;
d. z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,
e. z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

Powyższe wynika z przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 195, poz. 1198. uszczegółowionych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r. Nr 47, poz.384).
2010-10-11
ZAPROSZENIE NA LIII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
2010-09-08
ZAPROSZENIE NA LII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
2010-09-06
ZAPROSZENIE NA LI NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
2010-08-17
SZKOLNE STYPENDIA SOCJALNE
Gminny Zarząd Oświaty Radziechowy - Wieprz informuje,
o naborze wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2010/2011.
2010-08-03
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości po drugim przetargu
2010-06-28
ZAPROSZENIE NA XL SESJĘ RADY GMINY
2010-05-20
ZAPROSZENIE NA XLIX SESJĘ RADY GMINY
2010-06-16
Ogłoszenie - Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż środka trwałego: kamping

Strony Przejdź do poprzednich stron « Przejdź do strony nr 7 Przejdź do strony nr 8 Przejdź do strony nr 9 Przejdź do strony nr 10 Przejdź do strony nr 11 12 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 3858156 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony