Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

:: Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Bazy elektroniczne
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
:: Wójt
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
:: Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
:: Jednostki
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki kultury
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
:: Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Struktura organizacyjna
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
:: Informacje o BIP
znacznik ozdobny Projekt POKL
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-10-31
Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu zawiadamia. o wydaniu na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, decyzji z dnia 31.10.2018r., znak: KR.ZUZ.5.421.5.87.2018.IZ, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do odbiorników
2018-10-26
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
2018-10-17
INFORMACJA O OFERCIE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
2018-08-09
OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu zawiadamia, o wydaniu na wniosek Spółki Browar Pinta Sp. z o.o., 34-300 Żywiec ul. Na Oklu 22, decyzji z dnia 07.08.2018r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie w m. Wieprz projektowanego urządzenia wodnego.
2018-07-11
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania na wniosek Spółki Wodno-Ściekowej Radziechowy, ul. Św. Marcina 23, 34-381 Radziechowy i Spółki Wodno-Ściekowej Przybędza, ul. 3 Maja 75, 34-381 Radziechowy w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych.
2018-07-04
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Spółki Browar Pinta
2018-06-20
Informacja o wydaniu decyzji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Radziechowy-Wieprz.
2018-06-11
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.442.1.2018.EJ.1 z 4 czerwca 2018 roku oraz WOOŚ.442.2.2016.EJ.6
2018-06-06
Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz
2018-05-17
Wykaz podmiotów, którym została udzielona pomoc publiczna de minimis w 2017r. w związku z realizacją dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 3800790 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony