Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Kontakt
znacznik ozdobny e-Urząd Radziechowy-Wieprz
Urząd Gminy
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Jednostki
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
znacznik ozdobny Mienie komunalne
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny ePUAP i Profil Zaufany
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Konkursy dla organizacji Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Aktualne
   Zakończone
   Protokoły
2019-05-13 Symbol:  Zarządzenie 40/2019
Wójt Gminy Radziechowy — Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert:

Na realizację zadań publicznych w zakresie: upowszechnianie kultury , wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów poprzez organizacje otwartych konkursów ofert.
2019-05-06 Symbol:  Zarządzenie 37/2019
WÓJT GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT:

na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych – integracji i zwiększenie osób niepełnosprawnych i osób starszych w życiu społecznym poprzez organizację zajęć integracyjnych, kulturalnych, artystycznych i sportowych w 2019 roku
2019-04-23 Symbol:  Zarządzenie 34/2019
WÓJT GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przewidzianych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność publiczną na rzecz mieszkańców gminy Radziechowy – Wieprz
2019-02-26 Symbol:  Ogłoszenie 1
OGŁOSZENIE
O KONKURSIE NA WYBÓR PARTNERA PROJEKTU (OTWARTY NABÓR)

Konkurs na nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz w ramach Osi Priorytetowej 5 Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałanie 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy.
2019-01-24 Symbol:  Zarządzenie 6/2019
WÓJT GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej p.n: zwiększenie mieszkańcom Gminy Radziechowy - Wieprz a w szczególności dzieci i młodzieży dostępu do działalności sportowej, prowadzonej przez poszczególne kluby sportowe, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych i nie pobierają opłat od zawodników.
2018-05-16 Symbol:  Zarządzenie 48/2018
WÓJT GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnianie kultury , wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów poprzez organizacje otwartych konkursów ofert.
2018-04-24 Symbol:  Zarządzenie 39/2018
WÓJT GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przewidzianych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność publiczną na rzecz mieszkańców gminy Radziechowy–Wieprz.
2018-03-21 Symbol:  Zarządzenie 27/2018
WÓJT GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych – integracji i zwiększenie osób niepełnosprawnych i osób starszych w życiu społecznym poprzez organizację zajęć integracyjnych, kulturalnych, artystycznych i sportowych w 2018 roku.
2018-01-25 Symbol:  Zarządzenie 8/2018
WÓJT GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej p.n: zwiększenie mieszkańcom Gminy Radziechowy - Wieprz a w szczególności dzieci i młodzieży dostępu do działalności sportowej, prowadzonej przez poszczególne kluby sportowe, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych i nie pobierają opłat od zawodników.
2017-06-08 Symbol:  GOPS-EFS.022.2.2017
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym polegającego na przeprowadzeniu doradztwa zawodowego w formie warsztatów grupowych oraz zajęć indywidualnych dla 14 uczestników projektu "Razem w lepszą Przyszłość" w okresie od dnia zawarcia umowy na realizację zadania do 28.07.2017r.
2017-04-25 Symbol:  Zarządzenie 42/2017
WÓJT GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przewidzianych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność publiczną na rzecz mieszkańców gminy Radziechowy–Wieprz.
2017-04-10 Symbol:  Zarządzenie 38/2017
WÓJT GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnianie kultury , wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów poprzez organizacje otwartych konkursów ofert.
2017-03-17 Symbol:  Zarządzenie 32/2017
WÓJT GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - integracji i zwiększenia osób niepełnosprawnych w życiu społecznym poprzez organizację zajęć integracyjnych, kulturalnych, artystycznych i sportowych w 2017 roku.
2017-01-13 Symbol:  GOPS-EFS.022.1.2017
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ RADZIECHOWY-WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym polegającego na organizacji szkoleń zawodowych uczestników projektu „Razem w lepszą Przyszłość” w okresie od dnia zawarcia umowy na realizację zadania do 30.04.2017r.
2017-01-12 Symbol:  Zarządzenie 05/2017
WÓJT GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej p.n: zwiększenie mieszkańcom Gminy Radziechowy - Wieprz a w szczególności dzieci i młodzieży dostępu do działalności sportowej, prowadzonej przez poszczególne kluby sportowe, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych i nie pobierają opłat od zawodników.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3
Licznik odwiedzin: 4051843 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony