Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

:: Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Bazy elektroniczne
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
:: Wójt
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
:: Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
:: Jednostki
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki kultury
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
:: Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Struktura organizacyjna
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
:: Informacje o BIP
znacznik ozdobny Projekt POKL
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Zakończone Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-06-08 Symbol:  GOPS-EFS.022.2.2017
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym polegającego na przeprowadzeniu doradztwa zawodowego w formie warsztatów grupowych oraz zajęć indywidualnych dla 14 uczestników projektu "Razem w lepszą Przyszłość" w okresie od dnia zawarcia umowy na realizację zadania do 28.07.2017r.
2017-04-25 Symbol:  Zarządzenie 42/2017
WÓJT GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przewidzianych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność publiczną na rzecz mieszkańców gminy Radziechowy–Wieprz.
2017-04-10 Symbol:  Zarządzenie 38/2017
WÓJT GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnianie kultury , wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów poprzez organizacje otwartych konkursów ofert.
2017-03-17 Symbol:  Zarządzenie 32/2017
WÓJT GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - integracji i zwiększenia osób niepełnosprawnych w życiu społecznym poprzez organizację zajęć integracyjnych, kulturalnych, artystycznych i sportowych w 2017 roku.
2017-01-13 Symbol:  GOPS-EFS.022.1.2017
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ RADZIECHOWY-WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym polegającego na organizacji szkoleń zawodowych uczestników projektu „Razem w lepszą Przyszłość” w okresie od dnia zawarcia umowy na realizację zadania do 30.04.2017r.
2017-01-12 Symbol:  Zarządzenie 05/2017
WÓJT GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej p.n: zwiększenie mieszkańcom Gminy Radziechowy - Wieprz a w szczególności dzieci i młodzieży dostępu do działalności sportowej, prowadzonej przez poszczególne kluby sportowe, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych i nie pobierają opłat od zawodników.
2016-11-25 Symbol:  GOPS-EFS.022.2.2016
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ RADZIECHOWY-WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym polegającego na organizacji szkoleń zawodowych uczestników projektu „Razem w lepszą Przyszłość” w okresie od dnia zawarcia umowy na realizację zadania do 31.03.2017r.
2016-08-02 Symbol:  GOPS-EFS.022.1.2016
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ RADZIECHOWY-WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym polegającego na przeprowadzeniu doradztwa zawodowego w formie warsztatów grupowych oraz zajęć indywidualnych dla 20 uczestników projektu "Razem w lepszą Przyszłość" w okresie od dnia zawarcia umowy na realizację zadania do 30.09.2016r.
2016-05-04 Symbol:  Zarządzenie 41/2016
WÓJT GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przewidzianych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2016r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność publiczną na rzecz mieszkańców gminy Radziechowy – Wieprz
2016-02-17 Symbol:  Zarządzenie 08/2016
WÓJT GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych w 2016 roku p.n.: Zwiększenie mieszkańcom Gminy Radziechowy-Wieprz a w szczególności dzieciom i młodzieży dostępu do działalności sportowej, prowadzonej przez poszczególne kluby sportowe, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych i nie pobierają opłat od zawodników.
2015-04-07 Symbol:  OR.5316.20.2015
WÓJT GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przewidzianych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2015r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność publiczną na rzecz mieszkańców gminy Radziechowy – Wieprz
2015-03-31 Symbol:  KONKURS-2015-3
WÓJT GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań Gminy Radziechowy-Wieprz w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wspierania sportu poprzez przygotowanie do udziału we współzawodnictwie sportowym, przez organizacje sportowe działające na rzecz mieszkańców Gminy Radziechowy - Wieprz
2015-03-19 Symbol:  KONKURS-2015-2
WÓJT GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na upowrzechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów poprzez organizację otwartych konkursów ofert.
2015-02-13 Symbol:  KONKURS-2015
WÓJT GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań Gminy Radziechowy-Wieprz w zakresie wspierania i upowrzechniania kultury fizycznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2015r. przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku prowadzących działalność publiczną na rzecz mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz.
2014-07-22 Symbol:  KONKURS
WÓJT GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań Gminy Radziechowy-Wieprz w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2014r., przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku prowadzących działalność publiczną na rzecz mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 2597907 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony