Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

:: Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Bazy elektroniczne
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
:: Wójt
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
:: Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
:: Jednostki
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki kultury
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
:: Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Struktura organizacyjna
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
:: Informacje o BIP
znacznik ozdobny Projekt POKL
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Prawo miejscowe Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-01-12 Symbol:  LI/306/18
w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach dla których Gmina Radziechowy-Wieprz jest organem prowadzącym
2018-01-12 Symbol:  LI/305/18
w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz ustalenie trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017-12-08 Symbol:  XLIX/297/17
w sprawie
wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Radziechowy- Wieprz
2017-12-08 Symbol:  XLIX/295/17
w sprawie
określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, deklaracji na podatek od środków transportowych oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017-11-24 Symbol:  XLVIII/286/2017
w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na rok podatkowy 2018
2017-11-24 Symbol:  XLVIII/285/2017
w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017-11-24 Symbol:  XLVIII/284/2017
w sprawie
uchwalenia stawki opłaty od posiadania psów na rok 2018
2017-11-24 Symbol:  XLVIII/283/2017
w sprawie
określenia wysokości stawki opłaty targowej na rok 2018, zasad jej ustalania, poboru i wynagrodzenia za inkaso
2017-11-24 Symbol:  XLVIII/282/2017
w sprawie
dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz innym instrumentem płatniczym
2017-11-24 Symbol:  XLVIII/277/2017
w sprawie
zmiany nazwy ulicy w miejscowości Radziechowy
2017-11-24 Symbol:  XLVIII/276/2017
w sprawie
finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radziechowy - Wieprz oraz określenia warunków i trybu udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
2017-11-24 Symbol:  XLVIII/274/2017
w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
2017-04-28 Symbol:  XL/248/17
w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziechowy-Wieprz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017-04-28 Symbol:  XL/247/17
w sprawie
określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziechowy-Wieprz, zamieszkałych poza obwodami szkół
2017-04-28 Symbol:  XL/243/17
w sprawie
zmiany uchwały nr XVIII/92/15 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela opłatę

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 2670352 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony