Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Kontakt
znacznik ozdobny e-Urząd Radziechowy-Wieprz
Urząd Gminy
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Jednostki
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
znacznik ozdobny Mienie komunalne
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny ePUAP i Profil Zaufany
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Prawo miejscowe Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-11-24 Symbol:  XLVIII/284/2017
w sprawie
uchwalenia stawki opłaty od posiadania psów na rok 2018
2017-11-24 Symbol:  XLVIII/283/2017
w sprawie
określenia wysokości stawki opłaty targowej na rok 2018, zasad jej ustalania, poboru i wynagrodzenia za inkaso
2017-11-24 Symbol:  XLVIII/282/2017
w sprawie
dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz innym instrumentem płatniczym
2017-11-24 Symbol:  XLVIII/277/2017
w sprawie
zmiany nazwy ulicy w miejscowości Radziechowy
2017-11-24 Symbol:  XLVIII/276/2017
w sprawie
finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radziechowy - Wieprz oraz określenia warunków i trybu udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
2017-11-24 Symbol:  XLVIII/274/2017
w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
2017-04-28 Symbol:  XL/248/17
w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziechowy-Wieprz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017-04-28 Symbol:  XL/247/17
w sprawie
określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziechowy-Wieprz, zamieszkałych poza obwodami szkół
2017-04-28 Symbol:  XL/243/17
w sprawie
zmiany uchwały nr XVIII/92/15 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela opłatę
2017-03-31 Symbol:  XXXIX/236/17
w sprawie
zmiany uchwały nr XVIII/92/15 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela opłatę
2017-03-31 Symbol:  XXXIX/235/17
w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r
2017-02-24 Symbol:  XXXVIII/232/17
w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziechowy-Wieprz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017-02-24 Symbol:  XXXVIII/231/17
w sprawie
określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziechowy - Wieprz, zamieszkałych poza obwodami szkół
2017-02-24 Symbol:  XXXVIII/230/17
w sprawie
określenia przebiegu dróg gminnych zaliczonych do kategorii dróg publicznych
2017-02-24 Symbol:  XXXVIII/229/17
w sprawie
określenia przebiegu dróg gminnych zaliczonych do kategorii dróg publicznych

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 4051976 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony