Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Kontakt
znacznik ozdobny e-Urząd Radziechowy-Wieprz
Urząd Gminy
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Jednostki
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
znacznik ozdobny Mienie komunalne
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny ePUAP i Profil Zaufany
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Prawo miejscowe Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-02-24 Symbol:  XXXVIII/228/17
w sprawie
określenia przebiegu dróg gminnych zaliczonych do kategorii dróg publicznych
2017-01-27 Symbol:  XXXV/217/17
w sprawie
wprowadzenia zmiany do uchwały NR XXXIV/209/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017-01-27 Symbol:  XXXV/215/17
w sprawie
wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLII/268/14 Rady Gminy Radziechowy - Wieprz z dnia 20 marca 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach dla których Gmina Radziechowy - Wieprz jest organem prowadzącym
2016-12-30 Symbol:  XXXIV/209/16
w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016-12-30 Symbol:  XXXIV/207/16
w sprawie
nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Radziechowy-Wieprz"
2016-12-09 Symbol:  XXXIII/200/16
w sprawie
rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016-12-09 Symbol:  XXXIII/199/16
w sprawie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz określenia stawek za pojemnik
2016-12-09 Symbol:  XXXIII/198/16
w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016-11-25 Symbol:  XXXII/195/16
w sprawie
uchwalenia stawki opłaty od posiadania psów na rok 2017
2016-11-25 Symbol:  XXXII/194/16
w sprawie
określenia wysokości stawki opłaty targowej na rok 2017, zasad jej ustalania, poboru i wynagrodzenia za inkaso
2016-11-25 Symbol:  XXXII/193/16
w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016-11-25 Symbol:  XXXII/192/16
w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na rok podatkowy 2017
2016-09-23 Symbol:  XXX/184/16
w sprawie
przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2016 – 2020"
2016-08-17 Symbol:  XXVIII/173/16
w sprawie
ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Radziechowy - Wieprz oraz zasad używania i wykorzystywania tego znaku
2016-04-22 Symbol:  XXIV/146/16
w sprawie
nadania nazwy ulicy w sołectwie Przybędza

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 4051985 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony