Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

:: Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Bazy elektroniczne
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
:: Wójt
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
:: Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
:: Jednostki
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki kultury
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
:: Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Struktura organizacyjna
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
:: Informacje o BIP
znacznik ozdobny Projekt POKL
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Prawo miejscowe Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2016-01-29 Symbol:  XXI/111/16
w sprawie
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016-01-29 Symbol:  XXI/110/16
w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016-01-29 Symbol:  XXI/109/16
w sprawie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz określenia stawek za pojemnik
2016-01-29 Symbol:  XXI/108/16
w sprawie
wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2016-01-29 Symbol:  XXI/107/16
w sprawie
finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radziechowy - Wieprz oraz określenia warunków i trybu udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
2015-12-30 Symbol:  XX/99/15
w sprawie
określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub na innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku
2015-12-30 Symbol:  XX/98/15
w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015-12-30 Symbol:  XX/96/15
w sprawie
zmiany uchwały nr XVII/77/15 Rady Gminy Radziechowy – Wieprz z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu pomocy oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz
2015-12-21 Symbol:  XIX/94/15
w sprawie
uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Radziechowy – Wieprz
2015-12-11 Symbol:  XVIII/92/15
w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela opłatę
2015-12-11 Symbol:  XVIII/90/15
w sprawie
określenia wysokości stawki opłaty targowej na rok 2016, zasad jej ustalania, poboru i wynagrodzenia za inkaso
2015-12-11 Symbol:  XVIII/89/15
w sprawie
uchwalenia stawki opłaty od posiadania psów na rok 2016
2015-12-11 Symbol:  XVIII/88/15
w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015-12-11 Symbol:  XVIII/87/15
w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na rok podatkowy 2016
2015-12-11 Symbol:  XVIII/86/15
w sprawie
określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Strony Przejdź do poprzednich stron « 7 Przejdź do strony nr 8 Przejdź do strony nr 9 Przejdź do strony nr 10 Przejdź do strony nr 11 Przejdź do strony nr 12 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 3697561 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony