Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Kontakt
znacznik ozdobny e-Urząd Radziechowy-Wieprz
Urząd Gminy
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Jednostki
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
znacznik ozdobny Mienie komunalne
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny ePUAP i Profil Zaufany
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Zaproszenia na sesję Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2016-07-29
ZAPROSZENIE: NA XXVIII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Wieprz, 29.06.2016r.

ZAPROSZENIE

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm./ zwołuję XXVIII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2016r. ( środa ) o godz. 9.00
na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy - Wieprz.

        Przewodniczący Rady Gminy
        Piotr Piela-------------------

Propozycja porządku obrad XXVIII sesji Rady Gminy Radziechowy - Wieprz:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podziękowanie dla Pani Poseł Małgorzaty Pępek.
4. Podziękowanie Wolontariuszom za bezinteresowny wkład przy SDM na terenie Naszej Gminy i tym samym jej promocję.
5. Podziękowanie dla wszystkich piłkarzy Klubu GKS Radziechowy - Wieprz za wybitne osiągnięcia w sezonie piłkarskim 2015/2016.
6. Informacja Wójta o wykonaniu lub niewykonaniu wniosków złożonych przez Radę Gminy do wykonania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy - Wieprz na lata 2016 - 2030.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn."Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Bystra poprzez przebudowę drogi "Do Nowaka" w Bystrej w gminie Radziechowy-Wieprz."
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn."Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Brzuśnik poprzez przebudowę drogi Wierchowej w Brzuśniku w gminie Radziechowy-Wieprz."
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn."Poprawa jakości życia mieszkańców ul. Sadowej w sołectwie Radziechowy w gminie Radziechowy-Wieprz poprzez przebudowę nawierzchni drogi."
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn." Poprawa jakości życia mieszkańców ul. Morawców w sołectwie Radziechowy w gminie Radziechowy-Wieprz poprzez przebudowę nawierzchni drogi."
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Wieprz poprzez przebudowę nawierzchni ul. Browarnej w Wieprzu w gminie Radziechowy-Wieprz."
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn."Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Juszczyna poprzez przebudowę nawierzchni drogi "Borek II" w Juszczynie w gminie Radziechowy-Wieprz".
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2016 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Radziechowy - Wieprz oraz zasad używania i wykorzystywania tego znaku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Gminę Radziechowy - Wieprz sprzeciwu wobec uchwały nr XI/61/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu zmieniającej Statut Związku Międzygminnego ds. Ekologii.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych.
20. Złożenie wniosków przez Komisje Rady Gminy Radziechowy - Wieprz.
21. Informacja i podsumowanie rekrutacji do klasy sportowej w Zespole Szkół w Radziechowach.
22. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Kierownika GOPS.
23. Przyjęcie sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziechowach -Wieprzu z realizacji zadań w 2015 roku.
24. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
25. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
26. Informacja Radnych Powiatowych z działalności w okresie międzysesyjnym.
27. Interpelacje i zapytania.
28. Sprawy bieżące.
29. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 9 sierpnia 2016
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 3950154 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony