Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Kontakt
znacznik ozdobny e-Urząd Radziechowy-Wieprz
Urząd Gminy
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Jednostki
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
znacznik ozdobny Mienie komunalne
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny ePUAP i Profil Zaufany
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Zaproszenia na sesję Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2016-11-18
ZAPROSZENIE: NA XXXII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Wieprz, 18.11.2016r.

ZAPROSZENIE

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz. U. Z 2015 r., poz. 1515/ zwołuję XXXII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 25 listopada 2016r. ( piątek ) o godz. 9.00
na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy - Wieprz.

        Przewodniczący Rady Gminy
        Piotr Piela-------------------

Propozycja porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy Radziechowy - Wieprz:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Uroczyste wręczenie podziękowań osobą biorącym corocznie charytatywnie udział w Zaduszkach Narodowych na Matysce.
4. Informacja Wójta Gminy o realizacji wniosków złożonych przez Radę Gminy.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy - Wieprz na lata 2016 - 2030.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zmian w budżecie Gminy Radziechowy -Wieprz na rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na rok podatkowy 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.
9. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na rok 2017, zasad jej ustalania, poboru i wynagrodzenia za inkaso.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawki opłaty od posiadania psów na rok 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Radziechowy - Wieprz z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/186/16 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych oraz ich przeznaczenia.
13. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.
14. Analiza oświadczeń majątkowych:
    a) Wójt Gminy,
    b) Przewodniczący Rady Gminy.
15. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
16. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
17. Informacja Radnych Powiatowych.
18. Złożenie wniosków przez Komisje Rady Gminy.
19. Przyjęcie protokołów z sesji.
20. Sprawy bieżące.
21. Interpelacje i zapytania Radnych.
22. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 21 listopada 2016
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 3950223 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony