Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

:: Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Bazy elektroniczne
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
:: Wójt
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
:: Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
:: Jednostki
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki kultury
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
:: Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Struktura organizacyjna
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
:: Informacje o BIP
znacznik ozdobny Projekt POKL
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Zaproszenia na sesję Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-02-17
ZAPROSZENIE: NA XXXVIII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Wieprz, 17.02.2017r.

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz. U. Z 2015 r., poz. 1515/ zwołuję XXXVIII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 24 lutego 2017r. ( piątek ) o godz. 9:00
na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.

        Przewodniczący Rady
        Piotr Piela-------------------

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy - Wieprz na lata 2017 - 2030.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Radziechowy -Wieprz na rok 2017.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska - Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na okres 10 lat.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na okres 10 lat.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wyróżnień i nagród.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Radziechowy - Wieprz na 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przebiegu dróg gminnych zaliczonych do kategorii dróg publicznych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przebiegu dróg gminnych zaliczonych do kategorii dróg publicznych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przebiegu dróg gminnych zaliczonych do kategorii dróg publicznych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziechowy - Wieprz, zamieszkałych poza obwodami szkół.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziechowy-Wieprz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
15. Przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Gminy.
16. Przedstawienie sprawozdań z działalności poszczególnych Komisji Rady Gminy:
      a) Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy.
      b) Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Mienia,
      c) Komisji Oświaty, Kultur Sportu i Spraw Socjalnych,
17. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
18. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
19. Informacja Radnych Powiatowych z działalności w okresie międzysesyjnym.
20. Złożenie wniosków z komisji.
21. Przyjęcie protokołu z sesji.
22. Sprawy bieżące.
23. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 20 lutego 2017
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 2956202 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony