Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Kontakt
znacznik ozdobny e-Urząd Radziechowy-Wieprz
Urząd Gminy
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Jednostki
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
znacznik ozdobny Mienie komunalne
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Projekt POKL
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Bazy elektroniczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Zaproszenia na sesję Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-04-21
ZAPROSZENIE: NA XL SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Wieprz, 21.04.2017r.

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz. U. Z 2015 r., poz. 1515/ zwołuję XL SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017r. ( piątek ) o godz. 9:00
na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.

        Przewodniczący Rady
        Piotr Piela-------------------

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podziękowanie dla Pani Poseł Małgorzaty Pępek za dobrą współpracę.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wyróżnień i nagród.
5. Informacja o rozstrzygnięciu skargi złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zaskarżoną uchwałę i działalność rady.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy - Wieprz na lata 2017 - 2030.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Radziechowy -Wieprz na rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Radziechowy - Wieprz (Specjalna Strefa Ekonomiczna),
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Radziechowy - Wieprz porozumienia o współpracy partnerskiej z Gminą Skoroszyce.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki na okres 30 lat.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/92/15 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji - Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Kultury Promocji Turystyki w Radziechowach - Wieprzu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Radziechowy - Wieprz w zakresie obrażania Redaktora Naczelnego Grzegorza Kulczyka.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Radziechowy - Wieprz w zakresie nieterminowej odpowiedzi na pismo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziechowy - Wieprz, zamieszkałych poza obwodami szkół.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziechowy - Wieprz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
17. Sprawozdanie z  realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją tych zadań.
18. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
19. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
20. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
21. Informacja Radnych Powiatowych z działalności w okresie międzysesyjnym.
22. Złożenie wniosków z komisji.
23. Przyjęcie protokołu z sesji XXXVII.
24. Interpelacje i zapytania Radnych.
25. Sprawy bieżące.
26. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 24 kwietnia 2017
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 3948383 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony