Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Kontakt
znacznik ozdobny e-Urząd Radziechowy-Wieprz
Urząd Gminy
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Jednostki
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
znacznik ozdobny Mienie komunalne
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Projekt POKL
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Bazy elektroniczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Zaproszenia na sesję Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-07-27
ZAPROSZENIE: NA XLIV SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Wieprz, 27.07. 2017 r.

ZAPROSZENIE

Na  podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. Z 2015 r., poz. 1515/ zwołuję XLIV SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Sesja odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2017 r. (piątek)
o godz. 13:00 na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy - Wieprz.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Piela


Porządek obrad XLIV sesji Rady Gminy Radziechowy - Wieprz

w dniu 4 sierpnia 2017 r. godz. 13:00
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2017 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/258/17 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na okres 10 lat.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Radziechowy - Wieprz do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej pn. "Równy start- wsparcie przedszkoli publicznych z terenu Gminy Radziechowy -Wieprz".
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Radziechowy - Wieprz do realizacji projektu "Lepiej niż w domu jest tylko w przedszkolu", realizowanego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach naboru RPSL.11.01.02-IZ.01-24-114/16 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.1.Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - RIT.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/188/16 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Radziechowy - Wieprz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy - Wieprz na lata 2017 - 2030.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2017.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja Radnych Powiatowych z działalności w okresie międzysesyjnym.
12. Przyjęcie protokołu z sesji XLII.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Sprawy bieżące.
15. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 27 lipca 2017
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 3948461 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony