Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

:: Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Bazy elektroniczne
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
:: Wójt
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
:: Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
:: Jednostki
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki kultury
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
:: Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Struktura organizacyjna
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
:: Informacje o BIP
znacznik ozdobny Projekt POKL
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Zaproszenia na sesję Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-11-15
ZAPROSZENIE: NA XLVIII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Wieprz, 15.11.2017 r.

ZAPROSZENIE

Na  podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz. U. Z 2015 r., poz. 1515/ zwołuję XLVIII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 9:00
na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy - Wieprz.

       Przewodniczący Rady Gminy
       Piotr Piela-------------------

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia dla Pana Edwarda Dudek.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody dla Pana Jakuba Bąk.
5. Uhonorowanie wyróżnieniem Pana Damiana Kosiec.
6. Przyjęcie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz.
7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Radziechowy - Wieprz
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa art. 3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radziechowy - Wieprz oraz określenia warunków i trybu udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Radziechowy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dwóch skarg na Kierownika GOPS Radziechowy-Wieprz.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2017 (dot. Uchwały nr. XXXIV/206/16 z dnia 30 grudnia 2016r.).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia uchwały prolongacyjnej na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz innym instrumentom płatniczym.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki opłaty targowej na rok 2018, zasad jej ustalania, poboru i wynagrodzenia za inkaso.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawki opłaty od posiadania psów na rok 2018.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na rok podatkowy 2018.
19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach w skład, którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach i dotychczasowe Gimnazjum Publiczne nr 1 im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach.
20. Podjęcie uchwały stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Wieprzu, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu i dotychczasowe Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Klicha w Wieprzu.
21. Podjęcie uchwały stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Brzuśniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księdza Jana Twardowskiego w Brzuśniku.
22. Podjęcie uchwały stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bystrej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bystrej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Bystrej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bystrej.
23. Podjęcie uchwały stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Polaka w Juszczynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Juszczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Franciszka Polaka w Juszczynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Juszczynie.
24. Podjęcie uchwały stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Przybędzy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybędzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Przybędzy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybędzy.
25. Omówienie sprawozdania z realizacji zadań oświatowych
26. Analiza oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz
a) przez Przewodniczącego Rady Gminy Radziechowy-Wieprz,
b) przez Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz.
27. Omówienie bieżących inwestycji.
28. Informacja na temat rozpowszechniania szkalujących informacji w mediach społecznościowych.
29. Interpelacje i zapytania.
30. Wolne wnioski.
31. Zakończenie sesji
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 17 listopada 2017
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 3549280 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony