Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Kontakt
znacznik ozdobny e-Urząd Radziechowy-Wieprz
Urząd Gminy
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Jednostki
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
znacznik ozdobny Mienie komunalne
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny ePUAP i Profil Zaufany
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Zaproszenia na sesję Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-02-23
ZAPROSZENIE: NA LII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Wieprz, 23.02.2018 r.

ZAPROSZENIE

Na  podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm./ zwołuję LII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 9 marca 2018r. (piątek) o godz. 10:00 na sali konferencyjnej TI Poland Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 6, 34-382 Wieprz.

       Przewodniczący Rady Gminy
       Piotr Piela-------------------

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska - Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy - Wieprz na lata 2018-2030 (dot. Uchwały nr LI/303/18 z dnia 12 stycznia 2018r.).
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2018 (dot. Uchwały nr. LI/304/18 z dnia 12 stycznia 2018r.).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/142/16 r. Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/92/15: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela opłatę.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne użytkownie części nieruchomości bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na okres 10 lat.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustawienia pomnika upamiętniającego mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz poległych za wolność w 1918 roku z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/276/17: w sprawie finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radziechowy - Wieprz oraz określenia warunków
i trybu udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/305/18: w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz ustalenie trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
12. Pożegnanie Sekretarz Gminy Radziechowy-Wieprz.
13. Zwiedzanie zakładu TI Poland, ul. Przemysłowa 6, 34-382 Wieprz.
14. Omówienie potencjału gospodarczego Gminy
- prezentacja TI Poland Sp. z o. o.,
- przedstawiciele strefy ekonomicznej.
15. Zakończenie sesji
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 23 lutego 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 3950283 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony