Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

:: Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Bazy elektroniczne
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
:: Wójt
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
:: Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
:: Jednostki
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki kultury
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
:: Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Struktura organizacyjna
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
:: Informacje o BIP
znacznik ozdobny Projekt POKL
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Zaproszenia na sesję Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-03-16
ZAPROSZENIE: NA LIII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Wieprz, 16.03.2018 r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych, Radnych Powiatowych, Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz.

Na  podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm./ zwołuję LIII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 23 marca 2018r. o godz. 9:00
na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy - Wieprz.

      Przewodniczący Rady Gminy
      Piotr Piela-------------------

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Radziechowy - Wieprz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Radziechowy - Wieprz na 2018 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Radziechowy - Wieprz na obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 stycznia 2016 r. Nr XXI/108/16 w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej wraz z późniejszymi zmianami do tej uchwały.
8. Przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Gminy.
9. Przedstawienie sprawozdań z działalności poszczególnych Komisji Rady Gminy:
   a) Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy,
   b) Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Mienia,
   c) Komisji Oświaty, Kultur Sportu i Spraw Socjalnych,
   d) Komisji Rewizyjnej.
10. Informacja Przewodniczącego o sprawach bieżących Rady.
11. Omówienie planowanej i rozpoczętej procedury przez Pana Wójta budowy ciepłowni na biomasę i paliwo alternatywne (RDF) na działce nr 3569/60 w miejscowości Wieprz.
12. Interpelacje i wolne wnioski.
13. Sprawy bieżące.
14. Zakończenie sesji.

Po zakończeniu posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy w dniu 16.03.2018 r. proponowany porządek obrad sesji uległ zmianie. Zmiana porządku obrad została przegłosowana jednogłośnie na posiedzeniu połączonych Komisji.--------------------------------------

ARCHIWALNY Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Radziechowy - Wieprz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Radziechowy - Wieprz na 2018 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Radziechowy - Wieprz na obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
7. Przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Gminy.
8. Przedstawienie sprawozdań z działalności poszczególnych Komisji Rady Gminy:
   a) Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy,
   b) Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Mienia,
   c) Komisji Oświaty, Kultur Sportu i Spraw Socjalnych,
   d) Komisji Rewizyjnej.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski.
11. Sprawy bieżące.
12. Zakończenie sesji.

Po zakończeniu posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy w dniu 16.03.2018 r. proponowany porządek obrad sesji może ulec zmianie.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 21 marca 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 3800798 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony