Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

:: Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Bazy elektroniczne
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
:: Wójt
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
:: Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
:: Jednostki
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki kultury
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
:: Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Struktura organizacyjna
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
:: Informacje o BIP
znacznik ozdobny Projekt POKL
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Zaproszenia na sesję Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-05-30
ZAPROSZENIE: NA LV SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Wieprz, 30.05.2018 r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych, Radnych Powiatowych, Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz.

Na  podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm./ zwołuję LV SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018r. (piątek) o godz. 9:00
w Budynku Wielofunkcyjnym w Brzuśniku.

      Przewodniczący Rady Gminy
      Piotr Piela-------------------

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie fiinansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2018-2030 (dot. Uchwały nr LI/303/18 z dnia 12 stycznia 2018r.).
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2018 (dot. Uchwały nr LI/304/2018 z dnia 12 stycznia 2018r.).
5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/92/15: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustawienia pomnika upamiętniającego mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz poległych za wolność w 1918 roku z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz w 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2018 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Radziechowy-Wieprz do realizacji projektu "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.05.04.03-IZ.01-24-166/17 w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, PODDZIAŁANIE 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej - tryb pozakonkursowy, RPO WSL 2014-2020.
11. Przyjęcie protokołów z sesji 2017.09.17 SN XLV, 2017.09.21 SN XLVI, 2017.10.27 SN XLVII, 2017.11.24 S XLVIII, 2017.12.08 SN XLIX, 2017.12.29 S L, 2018-01-12 S LI, 2018.03.09 S LII, 2018-03-23 S LIII i 2018.04.20 LIV.
12. Uroczyste uhonorowanie na wniosek Przewodniczącego Rady matek z terenu naszej Gminy, które urodziły 5 i więcej dzieci.
13. Wolne wnioski, interpelacje, sprawy bieżące i zapytania
14. Zakończenie sesji
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 30 maja 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 3545538 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony