Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

:: Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Bazy elektroniczne
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
:: Wójt
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
:: Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
:: Jednostki
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki kultury
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
:: Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Struktura organizacyjna
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
:: Informacje o BIP
znacznik ozdobny Projekt POKL
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Zaproszenia na sesję Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-06-22
ZAPROSZENIE: NA LVII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Wieprz, 22.06.2018 r.

ZAPROSZENIE

Na  podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm./ zwołuję
LVII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018r. (piątek)
na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz o godz. 10.00.

      Przewodniczący Rady Gminy
      Piotr Piela-------------------

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Udzielenie absolutorium Wójtowi za 2017 rok:
  a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu,
  b) przedstawienie sprawozdania finansowego,
  c) informacja o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego,
  d) debata nad sprawozdaniem z wykonania budżetu,
  e) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO w tym sprawozdaniu,
  f) wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium oraz przedstawienie opinii składu orzekającego RIO do wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium - omawia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
  g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. Gminy Radziechowy - Wieprz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Radziechowy - Wieprz za 2017 r.
5. Podjęcie uchwały dotyczącej Regulaminu wynagradzania nauczycieli określający:
wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziechowy - Wieprz.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziechowy - Wieprz.
8. Sprawy bieżące.
9. Interpelacje.
10. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 22 czerwca 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 3487508 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony