Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

:: Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Bazy elektroniczne
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
:: Wójt
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
:: Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
:: Jednostki
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki kultury
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
:: Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Struktura organizacyjna
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
:: Informacje o BIP
znacznik ozdobny Projekt POKL
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Zaproszenia na sesję Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-07-31
ZAPROSZENIE: NA LIX SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Wieprz, 31.07.2018 r.

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994/ zwołuję LIX SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

Sesja odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2018 r. (środa) na sali sesyjnej
w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz, po zakończeniu posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy, która rozpoczyna się o godz. 8:00.

       Przewodniczący Rady
       Piotr Piela------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy - Wieprz na lata 2018-2030 (dot. Uchwały nr LI/303/18 z dnia 12 stycznia 2018r.).
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2018 (dot. Uchwały nr LI/304/2018 z dnia 12 stycznia 2018r.).
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Radziechowy - Wieprz.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Żywieckiego a Gminą Radziechowy - Wieprz, dotyczącego przekazania zadań  w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami  powiatowymi na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2018 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2018 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LII/311/18 Rady Gminy Radziechowy - Wieprz z dnia 9 marca 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/92/15, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela opłatę.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Mienia
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów  i Rozwoju Gospodarczego Gminy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/14 Rady Gminy Radziechowy - Wieprz z dnia 8 grudnia 2014 r., w sprawie powołania komisji Rady Gminy Radziechowy - Wieprz
15. Przyjęcie protokołów z sesji: 2017.02.24. XXXVIII, 2017.03.31 XXXIX, 2017.04.28 XL, 2017.07.14 XLIII, 2017.08.04 XLIV, 2017.09.17 SN XLV, 2017.09.21 SN XLVI, 2017.10.27 SN XLVII, 2017.11.24 S XLVIII, 2017.12.08 SN XLIX, 2017.12.29 S L, 2018-01-12 S LI, 2018.03.09 S LII, 2018-03-23 S LIII i 2018.04.20 LIV,
16. Interpelacje i sprawy bieżące.
17. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 1 sierpnia 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 3800803 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony