Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Kontakt
znacznik ozdobny e-Urząd Radziechowy-Wieprz
Urząd Gminy
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Jednostki
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
znacznik ozdobny Mienie komunalne
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny ePUAP i Profil Zaufany
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Zaproszenia na sesję Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-11-23
ZAPROSZENIE: NA II SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Wieprz, 22.11.2018r.

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994/ zwołuję II SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

Sesja odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. (piątek) na sali sesyjnej
w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz o godz. 11:00.

       Przewodniczący Rady Gminy
       Jacek Świniański------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Radnego Gminy Radziechowy - Wieprz
przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej.
4. Złożenie ślubowania przez Radnego Wiesława Tlałkę.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy - Wieprz na lata 2018-2030 (dot. Uchwały nr LI/303/18
z dnia 12 stycznia 2018r.).
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2018 (dot. Uchwały nr LI/304/2018 z dnia 12 stycznia 2018r.).
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radziechowy - Wieprz.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na rok podatkowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Radziechowy - Wieprz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2019.
13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Radziechowy - Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2017.
14. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Radziechowy - Wieprz z dnia 20.11.2018r.
15. Wolne wnioski, interpelacje, sprawy bieżące i zapytania.
16. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 23 listopada 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 3950245 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony