Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

:: Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Bazy elektroniczne
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
:: Wójt
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
:: Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
:: Jednostki
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki kultury
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
:: Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Struktura organizacyjna
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
:: Informacje o BIP
znacznik ozdobny Projekt POKL
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Zaproszenia na sesję Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-05-17
ZAPROSZENIE: NA VIII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.
Wieprz, 17.05.2019r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych,
Radnych Powiatowych, Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami/ zwołuję VIII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r. (piątek) o godz. 10:00.
w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz na sali sesyjnej.

       Przewodniczący Rady Gminy
       Jacek Świniański------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wyróżnień i nagród.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2019-2030.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2019.
6. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2018 przez Wójta Gminy.
7. Debata nad raportem o stanie gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz.
9. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok:
   a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu.
   b) przedstawienie sprawozdania finansowego.
   c) informacja o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego.
   d) debata nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.
   e) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO.
   f) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium oraz przedstawienie opinii składu orzekającego RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. – omawia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
   g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. Gminy Radziechowy – Wieprz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
   h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz za 2018 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz na 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia budynku bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na okres 25 lat (OSP Wieprz).
13. Podjęcie sprawozdania z udzielonych dotacji.
14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Radziechowy-Wieprz w 2018 r.
15. Przyjęcie raportu w sprawie wykonania i efektów realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Radziechowy-Wieprz w 2018 r.
16. Przyjęcie sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu z realizacji zadań w 2018 r.
17. Omówienie oceny zasobów pomocy społecznej.
18. Przyjęcie protokołów z sesji VII.
19. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
20. Sprawy bieżące.
21. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 17 maja 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 3782096 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony