Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

:: Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Bazy elektroniczne
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
:: Wójt
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
:: Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
:: Jednostki
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki kultury
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
:: Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Struktura organizacyjna
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
:: Informacje o BIP
znacznik ozdobny Projekt POKL
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Zaproszenia na sesję Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-07-31
Zaproszenie na XI Sesję Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
ZAPROSZENIE: NA XI Sesję Rady Gminy Radziechowy - Wieprz
9.08.2019 r.
     
Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych, Radnych Powiatowych, Sołtysów
oraz wszystkich mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./ zwołuję:

XI SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ
Sesja odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 09:00
w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz na sali sesyjnej

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy - Wieprz na lata 2019-2030.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy- Wieprz na rok 2019 (dot. Uchwały nr III/18/18 z dnia 21 grudnia 2018r).
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Żywieckim dotyczącego przejęcia obowiązków z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych..
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zasięgnięcia od Wojewódzkiego Komendanta Policji informacji o kandydatach na ławników.
8. Przyjęcie protokołów z sesji IX.
9. Przyjęcie protokołów z sesji X.
10. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
11. Sprawy bieżące.
12. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
        Jacek Świniański
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 31 lipca 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 3782042 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony