Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

:: Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Bazy elektroniczne
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
:: Wójt
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
:: Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
:: Jednostki
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki kultury
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
:: Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Struktura organizacyjna
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
:: Informacje o BIP
znacznik ozdobny Projekt POKL
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Konsultacje Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2016-10-17
Zarządzenie nr 118/16 z dnia 17.10.2016r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz, projektu uchwały Rady Gminy Radziechowy-Wieprz w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Radziechowy-Wieprz z organizacjami pozarządowymi i działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2017.


ZARZĄDZENIE
Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz
z dnia 19.10.2015r


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę  na terenie gminy Radziechowy – Wieprz, projektu uchwały Rady Gminy Radziechowy – Wieprz w sprawie : rocznego programu współpracy gminy Radziechowy - Wieprz z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016.

Na podstawie art. 30 ust 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013. 594))i §1 ust 3 uchwały NR LIII/319/10 Rady Gminy Radziechowy – Wieprz w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

Zarządzam co następuje:

§1

1. Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Radziechowy – Wieprz w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Radziechowy - Wieprz z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2015 stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających siedzibę na terenie gminy Radziechowy – Wieprz.
2. Projekt uchwały zamieścić na stronie internetowej dostępnej pod adresem: www.radziechowy-wieprz.pl w zakładce komunikaty, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radziechowy – Wieprz w zakładce konsultacje oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radziechowy – Wieprz.
3. Opinie dotyczące programu należy przesyłać na adres:  kfigura@radziechowy- wieprz.pl
4. Konsultacje o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone w okresie od 19.10.2015 do 02.11.2015    

§2

Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz zamieścić na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radziechowy - Wieprz nie później niż do 14.11.2015.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Samodzielnemu Referentowi Krzysztofowi Figura.

§4

Nadzór nad zarządzeniem powierza się Sekretarzowi Gminy.

§5

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podjęcia.
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 17 października 2016
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 3800782 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony