Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

:: Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Bazy elektroniczne
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
:: Wójt
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
:: Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
:: Jednostki
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki kultury
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
:: Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Struktura organizacyjna
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
:: Informacje o BIP
znacznik ozdobny Projekt POKL
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Projekt POKL Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Partnerski Projekt POKL - "Podbeskidzka Wyspa Jakości"
Gmina Radziechowy - Wieprz wraz z Gminą Koszarawa, Gminą Lipowa, Gminą Milówka, Gminą Istebna oraz Grupą Ergo sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Priorytetu V, Podziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pt. "Podbeskidzka Wyspa Jakości - profesjonalne zarządzanie JST", nr projektu: POKL.05.02.01-00-060/12.

Celem głównym projektu jest poprawa standardów zarządzania w partnerskich jednostkach oraz objęcie pracowników tych JST działaniami poprawiającymi zdolności regulacyjne. Realizację projektu zaplanowano na okres od 1 października 2012 do 30 marca 2014 roku.
W ramach projektu zaplanowano między innymi:

1. Doradztwo w zakresie przeprowadzenia II samooceny CAF
2. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
3. Wdrożenie aplikacji w zakresie Badania Satysfakcji Klienta I Komunikacji Zew.
4. Modernizacja BIP, WWW
5. Realizacja szkoleń, w tym tych podnoszących jakość wydawanych decyzji
    administracyjnych.
6. Realizacja warsztatów komputerowych, językowych i studiów podyplomowych.

Projekt będzie realizowany według zasady równości szans kobiet i mężczyzn, uwzględniając dostępność, elastyczność godzin, komunikowanie równości, reprezentację oraz świadomość.

W ramach niniejszego projektu zrealizowano modernizację strony WWW Gminy Radziechowy - Wieprz. Zmodernizowana strona internetowa zapewnia bezpośrednią integrację z BIP-em Urzędu Gminy poprzez umożliwienie łączenia materiałów pomiędzy systemami.

www.radziechowy-wieprz.pl
  
Licznik odwiedzin: 3858303 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony