Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

2020-08-26
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM: Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki MAN 8.163 GBA 2,5/16 o nr rej. SZY 4RH5
1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód specjalny pożarniczy:
- Marka: MAN 8.163 GBA2,5/16
- Rok produkcji: 1998, Data I rejestracji: 21.01.1999r., Data I rejestracji w kraju 20.08.2012r.
- Kolor: czerwony Stan licznika na dzień 21.07.2020r.: 21 071 km
- SILNIK: wysokoprężny o pojemności 4580 cm3 i mocy 114 kW
- skrzynia biegów o układzie przełożeń 5+1
- napęd 4x4 z reduktorem i blokadą mechanizmu różnicowego osi tylnej
- pojedyncze ogumienie osi tylnej (opony wymieniane w roku 2018)
- kabina sześcioosobowa z zamontowanymi uchwytami na aparaty powietrzne (2 sztuki)
- 4 reflektory dalekosiężne z przody pojazdu
- belka sygnalizacyjna LED wraz z modulatorem GAMET GAM 150 PCB 3.0
- dodatkowy sygnał pneumatyczny
- oświetlenie led stopni do kabiny
- oświetlenie led skrytek zabudowy
- hydraulicznie wysuwany maszt oświetleniowy zasilany z pojazdu
- hydraulicznie wysuwane mocowanie na drabinę
- zbiornik wody o pojemności 2 000 litrów
- szybkie natarcie zwijane ręcznie o długości 60m
- autopompa o wydajności 1 600l/min
- wciągarka elektryczna z przodu pojazdu 12t
- Pojazd zarejestrowany na: Gminę Radziechowy - Wieprz.

Pojazd sprzedany będzie bez wyposażenia przeciwpożarowego typu (węże, piły, aparaty powietrzne itp.)

2. Wartość przedmiotowego pojazdu została ustalona na kwotę 180 000,00 złotych
(słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i stanowi cenę minimalną zakupu pojazdu.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przelewem na konto Etno Banku Spółdzielczego w Radziechowach - Wieprzu Nr 93 8140 0009 0000 0127 2000 0110 wadium w kwocie 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 07.09.2020r.

4.   Oferentowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia pojazdu.

5. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem "Oferta na zakup samochodu strażackiego OSP Juszczyna" osobiście  lub za pośrednictwem poczty w terminie do 09.09.2020r. do godziny 10.00 na adres: Urząd Gminy Radziechowy - Wieprz,
34 - 381 Radziechowy, Wieprz 700. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału
w postępowaniu przetargowym. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

6. Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.09.2020r. o godzinie 10.15.

8. Oferty zostaną  rozpatrzone zgodnie z Regulaminem przetargu.

9. Przetarg może być unieważniony bez podania przyczyny.

10. Samochód strażacki będzie gotowy do odbioru od dnia 02 listopada 2020r.  

11. Samochód można obejrzeć i zapoznać się  z jego stanem technicznych po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 602 895 189.

12. Osobą upoważnioną do udzielania informacji dotyczących postępowania przetargowego jest Pan Krzysztof Figura 601 776 218.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-09-10 08:52:31
Data utworzenia 2020-08-26
Data udostępnienia 2020-08-26 11:41:11
Osoba odpowiedzialna Maciej Mika
Udostępnił Daniel Gabryel