Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Radziechowy-Wieprz w sprawie: wprowadzenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz... 2022-12-02 08:44:00 Publikacja Daniel Gabryel LIII/345/22
Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Radziechowy-Wieprz w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2022 (dot.... 2022-12-02 08:44:00 Publikacja Daniel Gabryel LIII/346/22
Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Radziechowy-Wieprz w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LII/338/22 z dnia 28 października 2022... 2022-12-02 08:44:00 Publikacja Daniel Gabryel LIII/347/22
Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Radziechowy-Wieprz w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla ICZ HEALTHCARE Sp. z o.o. prowadzącej Szpital... 2022-12-02 08:44:00 Publikacja Daniel Gabryel LIII/348/22
Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Radziechowy-Wieprz w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Radziechowy-Wieprz z organizacjami... 2022-12-02 08:44:00 Publikacja Daniel Gabryel LIII/349/22
Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Radziechowy-Wieprz w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w... 2022-12-02 08:44:00 Publikacja Daniel Gabryel LIII/350/22
Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Radziechowy-Wieprz w sprawie: określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu 2022-12-02 08:44:00 Publikacja Daniel Gabryel LIII/351/22
Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Radziechowy-Wieprz w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach... 2022-12-02 08:44:00 Publikacja Daniel Gabryel LIII/352/22
Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Radziechowy-Wieprz w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/129/20 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 28 lutego... 2022-12-02 08:44:00 Publikacja Daniel Gabryel LIII/353/22
Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Radziechowy-Wieprz w sprawie: zmiany uchwały nr LIX/345/18 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 8 sierpnia... 2022-12-02 08:44:00 Publikacja Daniel Gabryel LIII/354/22
Ogłoszenia Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w trybie bezprzetargowym. 2022-12-01 08:53:53 Aktualizacja Daniel Gabryel AKU431
Ogłoszenia Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w trybie bezprzetargowym. 2022-12-01 08:52:35 Publikacja Daniel Gabryel AKU431
Konsultacje ZARZĄDZENIE NR 143/2022 Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 09.11.2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z... 2022-12-01 08:43:16 Aktualizacja Daniel Gabryel AKU426
Ogłoszenia Informacja Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów... 2022-12-01 08:26:40 Publikacja Daniel Gabryel AKU430
Ogłoszenia Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu Informuje, że na wniosek Pani Karoliny Matlak zostało wszczęte postępowanie administracyjne... 2022-11-25 13:20:33 Publikacja Daniel Gabryel AKU429
Pracownicy Samorządowi - placówki oświatowe Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku 2022-11-25 12:36:20 Aktualizacja Daniel Gabryel MAJATEK140
Inni upoważnieni pracownicy GOPS - Dział pomocy społecznej i wspierania rodziny 2022-11-25 12:32:07 Aktualizacja Daniel Gabryel MAJATEK147
Inni upoważnieni pracownicy Inspektor ds. wymiaru podatków 2022-11-25 12:29:04 Aktualizacja Daniel Gabryel MAJATEK145
Pracownicy Samorządowi Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2022-11-25 12:26:05 Aktualizacja Daniel Gabryel MAJATEK136
Pracownicy Samorządowi Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Promocji Turystyki 2022-11-25 12:21:21 Aktualizacja Daniel Gabryel MAJATEK134