Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Zarządzenia Wójta w sprawie: powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora i wicedyrektora szkoły 2021-03-02 13:35:37 Publikacja Daniel Gabryel 114/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 0 których mowa w art3 ust. 3 ustawy... 2021-03-02 13:35:37 Publikacja Daniel Gabryel 113/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: zagrożenia koronawirusem na terenie funkcjonowania Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Radziechowy-Wieprz 2021-03-02 13:35:37 Publikacja Daniel Gabryel 112/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz do przygotowania i przeprowadzenia postępowania... 2021-03-02 13:35:37 Publikacja Daniel Gabryel 111/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz 2021-03-02 13:35:37 Publikacja Daniel Gabryel 110/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Radziechowy-Wieprz... 2021-03-02 13:35:37 Publikacja Daniel Gabryel 109/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości do realizacji inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji... 2021-03-02 13:35:37 Publikacja Daniel Gabryel 100/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego ds. wdrożenia Pracowniczych planów kapitałowych w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz 2021-03-02 13:09:07 Publikacja Daniel Gabryel 127A/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zmiany do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz 2021-03-02 13:09:07 Publikacja Daniel Gabryel 127/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-03-02 13:09:07 Publikacja Daniel Gabryel 126/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz do przygotowania i przeprowadzenia postępowania... 2021-03-02 13:09:07 Publikacja Daniel Gabryel 125/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz 2021-03-02 13:09:07 Publikacja Daniel Gabryel 124/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: opracowania projektu uchwały budżetowej i WPF na 2021 rok 2021-03-02 13:09:07 Publikacja Daniel Gabryel 123/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz 2021-03-02 13:09:07 Publikacja Daniel Gabryel 122/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz 2021-03-02 13:09:07 Publikacja Daniel Gabryel 121/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych 2021-03-02 13:09:07 Publikacja Daniel Gabryel 120/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji ds. odbioru robót 2021-03-02 13:09:07 Publikacja Daniel Gabryel 119/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji ds. odbioru robót 2021-03-02 13:09:07 Publikacja Daniel Gabryel 118/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: przeprowadzenia przeglądu wytworzonych materiałów zawierających informacje niejawne w Urzędzie Gminy Radziechowy... 2021-03-02 11:18:14 Publikacja Daniel Gabryel 132/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz 2021-03-02 11:18:14 Publikacja Daniel Gabryel 131/2020