Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Protokoły z sesji Rady Gminy wraz z imiennymi wykazami głosowań radnych Protokół z XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 21 lipca 2020 r. 2020-07-31 11:20:26 Publikacja Daniel Gabryel XXIV 2020
Zapytania ofertowe Świadczenie usług opieki wytchnieniowej tj. opieki nad minimum 10 osobami, w tym nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem... 2020-07-31 10:57:19 Publikacja Daniel Gabryel GOPS-K.231.2.2020
Budżet: uchwały budżetowe w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2020 (Dot. Uchwały nr XVII/117/19 z dnia 19 grudnia... 2020-07-30 12:47:17 Aktualizacja Daniel Gabryel XXIII/151/20
Uchwały Rady Gminy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2020 (Dot. Uchwały nr XVII/117/19 z dnia 19 grudnia... 2020-07-30 12:47:17 Aktualizacja Daniel Gabryel XXIII/151/20
Zaproszenia na sesję ZAPROSZENIE: NA XXIII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ. 2020-07-30 10:13:52 Aktualizacja Daniel Gabryel AKU291
Zaproszenia na sesję ZAPROSZENIE: na XXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Radziechowy–Wieprz 2020-07-30 10:13:52 Aktualizacja Daniel Gabryel AKU294
Zaproszenia na sesję ZAPROSZENIE: NA XXIV NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ. 2020-07-29 12:56:58 Publikacja Daniel Gabryel AKU294
Protokoły z sesji Rady Gminy wraz z imiennymi wykazami głosowań radnych Protokół z XXII sesji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 26 czerwca 2020 r. 2020-07-29 09:51:12 Aktualizacja Daniel Gabryel XXII 2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych (dot. Uchwały nr XXIII/151/20 z dnia 21.07.2020r.) 2020-07-29 09:04:23 Publikacja Daniel Gabryel 79/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych 2020-07-29 09:04:23 Publikacja Daniel Gabryel 80/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: upowszechnianie kultury,... 2020-07-29 09:04:23 Publikacja Daniel Gabryel 81/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz 2020-07-29 08:57:44 Publikacja Daniel Gabryel 69/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających... 2020-07-29 08:53:22 Publikacja Daniel Gabryel 68/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2020-2030 2020-07-29 08:53:22 Publikacja Daniel Gabryel 70/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz 2020-07-29 08:53:22 Publikacja Daniel Gabryel 71/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań... 2020-07-29 08:53:22 Publikacja Daniel Gabryel 72/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji konkursowej 2020-07-29 08:53:22 Publikacja Daniel Gabryel 73/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 61/2015 Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 07.09.2015r. w sprawie powołania Zespołu... 2020-07-29 08:53:22 Publikacja Daniel Gabryel 74/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz 2020-07-29 08:53:22 Publikacja Daniel Gabryel 75/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz do przygotowania i przeprowadzenia postępowania... 2020-07-29 08:53:22 Publikacja Daniel Gabryel 76/2020