Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Aktualne Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Radziechowy w trzech sezonach zimowych, od dnia podpisania umowy/01.11.2020r.... 2020-10-27 14:08:15 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.14.2020
Zamówienia publiczne Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Radziechowy w trzech sezonach zimowych, od dnia podpisania umowy/01.11.2020r.... 2020-10-27 14:08:15 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.14.2020
Archiwalne Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Radziechowy w trzech sezonach zimowych, od dnia podpisania umowy do 15.04.2023... 2020-10-27 14:08:15 Publikacja Daniel Gabryel OR.271.14.2020
Zamówienia publiczne Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Radziechowy w trzech sezonach zimowych, od dnia podpisania umowy do 15.04.2023... 2020-10-27 14:08:15 Publikacja Daniel Gabryel OR.271.14.2020
Zaproszenia na sesję ZAPROSZENIE: NA XXVI SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ. 2020-10-26 12:27:19 Publikacja Daniel Gabryel AKU303
Ogłoszenia INFOMRACJA: Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu informuje, że na wniosek Pani Magdaleny Żeglin, zostało wszczęte postępowanie... 2020-10-23 13:15:18 Publikacja Daniel Gabryel AKU302
Ogłoszenia Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz OGŁASZA DRUGI PRZETARG PISEMNY na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki MAN... 2020-10-23 13:11:24 Aktualizacja Daniel Gabryel AKU301
Budżet: sprawozdania Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz za I półrocze 2020 rok. 2020-10-22 09:57:53 Publikacja Daniel Gabryel 2020-IP
Budżet: sprawozdania Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radziechowy - Wieprz za 2019 rok. 2020-10-22 09:09:49 Aktualizacja Daniel Gabryel 2019-ROK
Aktualne Zimowe utrzymanie dróg gminnych we wszystkich sołectwach gminy Radziechowy– Wieprz w trzech sezonach zimowych, od 01.11.2020r.... 2020-10-22 09:09:49 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.14.2020
Zamówienia publiczne Zimowe utrzymanie dróg gminnych we wszystkich sołectwach gminy Radziechowy– Wieprz w trzech sezonach zimowych, od 01.11.2020r.... 2020-10-22 09:09:49 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.14.2020
Budżet: opinie w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze... 2020-10-22 09:06:29 Publikacja Daniel Gabryel 4200/II/133/2020
Budżet: sprawozdania Sprawozdanie z wykonania budżetu - III kwartał 2020 2020-10-22 08:52:47 Publikacja Daniel Gabryel 2020-III
Pracownicy Samorządowi Sekretarz - mgr Grzegorz Biela 2020-10-22 08:24:35 Aktualizacja Daniel Gabryel MAJATEK132
Pracownicy Samorządowi Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Promocji Turystyki 2020-10-22 08:24:35 Aktualizacja Daniel Gabryel MAJATEK134
Pracownicy Samorządowi - placówki oświatowe Szkoła Podstawowa im. ks. prał Stanisława Gawlika w Radziechowach 2020-10-22 08:24:35 Aktualizacja Daniel Gabryel MAJATEK141
Pracownicy Samorządowi - placówki oświatowe Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy 2020-10-22 08:24:35 Aktualizacja Daniel Gabryel MAJATEK144
Inni upoważnieni pracownicy GOPS - Dział świadczeń dla rodzin 2020-10-22 08:24:35 Aktualizacja Daniel Gabryel MAJATEK146
Inni upoważnieni pracownicy GOPS - Dział pomocy społecznej i wspierania rodziny 2020-10-22 08:24:35 Aktualizacja Daniel Gabryel MAJATEK147
Ogłoszenia Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz OGŁASZA DRUGI PRZETARG PISEMNY na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki MAN... 2020-10-21 08:33:02 Aktualizacja Daniel Gabryel AKU301