Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Ogłoszenia INFORMACJA: na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie... 2021-08-06 12:53:22 Publikacja Daniel Gabryel AKU343
Protokoły z sesji Rady Gminy wraz z imiennymi wykazami głosowań radnych Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 4 lipca 2021 r. 2021-08-05 15:29:21 Aktualizacja Daniel Gabryel XXXIV 2021
Protokoły z sesji Rady Gminy wraz z imiennymi wykazami głosowań radnych Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 4 sierpnia 2021 r. 2021-08-05 15:27:49 Publikacja Daniel Gabryel XXXIV 2021
Zamówienia publiczne Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz 2021-08-05 11:57:54 Publikacja Daniel Gabryel OR.271.7.2021
Zapytania ofertowe Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w rozumieniu... 2021-08-04 09:06:53 Aktualizacja Daniel Gabryel GOPS-K.231.4.2021
Zapytania ofertowe Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w rozumieniu... 2021-08-03 14:27:25 Aktualizacja Daniel Gabryel GOPS-K.231.4.2021
Aktualne „Przebudowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Juszczynie” 2021-08-02 14:22:28 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.4.2021
Zamówienia publiczne „Przebudowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Juszczynie” 2021-08-02 14:22:28 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.4.2021
Zaproszenia na sesję ZAPROSZENIE: NA XXXIV NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ. 2021-08-02 12:48:09 Publikacja Daniel Gabryel AKU342
Protokoły z sesji Rady Gminy wraz z imiennymi wykazami głosowań radnych Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 23 lipca 2021 r. 2021-07-29 09:03:55 Aktualizacja Daniel Gabryel XXXIII 2021
Protokoły z sesji Rady Gminy wraz z imiennymi wykazami głosowań radnych Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 23 lipca 2021 r. 2021-07-29 09:02:35 Publikacja Daniel Gabryel XXXIII 2021
Protokoły z sesji Rady Gminy wraz z imiennymi wykazami głosowań radnych Protokół z XXXII sesji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 11 czerwca 2021 r. 2021-07-29 08:59:37 Aktualizacja Daniel Gabryel XXXII 2021
Uchwały Rady Gminy w sprawie przekazania w 2021 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody... 2021-07-29 08:54:30 Publikacja Daniel Gabryel XXXIII/232/21
Budżet: uchwały budżetowe w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2021 (Dot. Uchwały nr XXIX/199/20 z dnia 29 grudnia... 2021-07-29 08:54:30 Publikacja Daniel Gabryel XXXIII/233/21
Uchwały Rady Gminy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2021 (Dot. Uchwały nr XXIX/199/20 z dnia 29 grudnia... 2021-07-29 08:54:30 Publikacja Daniel Gabryel XXXIII/233/21
Prawo miejscowe w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych... 2021-07-29 08:54:30 Publikacja Daniel Gabryel XXXIII/234/21
Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych... 2021-07-29 08:54:30 Publikacja Daniel Gabryel XXXIII/234/21
Decyzje środowiskowe ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO na wniosek inwestora - przedsiębiorstwo: BELOS-PLP... 2021-07-28 13:20:44 Publikacja Daniel Gabryel TG.6220.3.2021
Decyzje środowiskowe OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa wieży telekomunikacyjnej... 2021-07-26 13:16:57 Aktualizacja Daniel Gabryel TG.6220.2.2021
Decyzje środowiskowe OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa wieży telekomunikacyjnej... 2021-07-26 13:15:21 Publikacja Daniel Gabryel TG.6220.2.2021