Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Aktualne Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000 zł (trzy miliony złotych) 2020-09-21 15:24:00 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.15.2020
Zamówienia publiczne Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000 zł (trzy miliony złotych) 2020-09-21 15:24:00 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.15.2020
Aktualne Zimowe utrzymanie dróg gminnych we wszystkich sołectwach gminy Radziechowy– Wieprz w trzech sezonach zimowych, od 01.11.2020r.... 2020-09-17 14:25:53 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.14.2020
Zamówienia publiczne Zimowe utrzymanie dróg gminnych we wszystkich sołectwach gminy Radziechowy– Wieprz w trzech sezonach zimowych, od 01.11.2020r.... 2020-09-17 14:25:53 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.14.2020
Budżet: uchwały budżetowe w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2020 (dot. Uchwały nr XVII/117/19 z dnia 19 grudnia... 2020-09-17 12:37:44 Aktualizacja Daniel Gabryel XXV/162/20
Uchwały Rady Gminy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2020 (dot. Uchwały nr XVII/117/19 z dnia 19 grudnia... 2020-09-17 12:37:44 Aktualizacja Daniel Gabryel XXV/162/20
Prawo miejscowe w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania... 2020-09-17 12:37:44 Aktualizacja Daniel Gabryel XXV/165/20
Uchwały Rady Gminy w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania... 2020-09-17 12:37:44 Aktualizacja Daniel Gabryel XXV/165/20
Prawo miejscowe w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz 2020-09-17 12:37:44 Aktualizacja Daniel Gabryel XXV/167/20
Uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz 2020-09-17 12:37:44 Aktualizacja Daniel Gabryel XXV/167/20
Prawo miejscowe w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości... 2020-09-17 12:37:44 Aktualizacja Daniel Gabryel XXV/168/20
Uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości... 2020-09-17 12:37:44 Aktualizacja Daniel Gabryel XXV/168/20
Protokoły z sesji Rady Gminy wraz z imiennymi wykazami głosowań radnych Protokół z XXIII sesji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 21 lipca 2020 r. 2020-09-17 12:28:31 Aktualizacja Daniel Gabryel XXIII 2020
Protokoły z sesji Rady Gminy wraz z imiennymi wykazami głosowań radnych Protokół z XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 21 lipca 2020 r. 2020-09-17 12:28:31 Aktualizacja Daniel Gabryel XXIV 2020
Aktualne „Sukcesywne dostawy opału do obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz od dnia podpisania... 2020-09-16 14:26:05 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.11.2020
Zamówienia publiczne „Sukcesywne dostawy opału do obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz od dnia podpisania... 2020-09-16 14:26:05 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.11.2020
Aktualne Przebudowa drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: II część Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Przeczna”... 2020-09-16 08:20:47 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.13.2020
Zamówienia publiczne Przebudowa drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: II część Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Przeczna”... 2020-09-16 08:20:47 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.13.2020
Uchwały Rady Gminy w sprawie wprowadzenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2020-2030 (dot. Uchwały... 2020-09-15 11:19:48 Publikacja Daniel Gabryel XXV/161/20
Budżet: uchwały budżetowe w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2020 (dot. Uchwały nr XVII/117/19 z dnia 19 grudnia... 2020-09-15 11:19:48 Publikacja Daniel Gabryel XXV/162/20