Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Rejestr działalności regulowanej Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Zgodnie z art.... 2020-12-18 13:57:16 Aktualizacja Daniel Gabryel Rejestr RDR
Ogłoszenia OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną... 2020-12-18 12:32:58 Publikacja Daniel Gabryel AKU313
Ogłoszenia OBWIESZCZENIE z dnia 9 grudnia 2020 r. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa... 2020-12-16 14:57:56 Publikacja Daniel Gabryel AKU312
Petycje 2020-08-25: Petycja ws. "zamontowania progów zwalniających" 2020-12-16 14:53:09 Aktualizacja Daniel Gabryel Petycja025
Ogłoszenia STAROSTA ŻYWIECKI informuje, że w terminie od 04 stycznia 2021r. do 25 stycznia 2021r. (przez okres 15 dni roboczych z wyłączeniem... 2020-12-16 14:30:09 Publikacja Daniel Gabryel AKU311
Ogłoszenia DyrektorZarządu Zlewni w Żywcu informuje, że na wniosek Gminy Radziechowy-Wieprz, działającej poprzez Pełnomocnika, zostało... 2020-12-14 12:54:37 Publikacja Daniel Gabryel AKU310
Budżet: uchwały budżetowe w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2020 (Dot. Uchwały nr XVII/117/19 z dnia 19 grudnia... 2020-12-14 12:49:43 Publikacja Daniel Gabryel XXVIII/189/20
Uchwały Rady Gminy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2020 (Dot. Uchwały nr XVII/117/19 z dnia 19 grudnia... 2020-12-14 12:49:43 Publikacja Daniel Gabryel XXVIII/189/20
Prawo miejscowe w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia... 2020-12-14 12:49:43 Publikacja Daniel Gabryel XXVIII/190/20
Uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia... 2020-12-14 12:49:43 Publikacja Daniel Gabryel XXVIII/190/20
Prawo miejscowe w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami... 2020-12-14 12:49:43 Publikacja Daniel Gabryel XXVIII/191/20
Uchwały Rady Gminy w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami... 2020-12-14 12:49:43 Publikacja Daniel Gabryel XXVIII/191/20
Prawo miejscowe w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości... 2020-12-14 12:49:43 Publikacja Daniel Gabryel XXVIII/192/20
Uchwały Rady Gminy w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości... 2020-12-14 12:49:43 Publikacja Daniel Gabryel XXVIII/192/20
Uchwały Rady Gminy w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021r. 2020-12-14 12:49:43 Publikacja Daniel Gabryel XXVIII/193/20
Uchwały Rady Gminy w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Radziechowy-Wieprz... 2020-12-14 12:49:43 Publikacja Daniel Gabryel XXVIII/194/20
Protokoły z sesji Rady Gminy wraz z imiennymi wykazami głosowań radnych Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 11 grudnia 2020 r. 2020-12-14 12:37:28 Publikacja Daniel Gabryel XXVIII 2020
Zamówienia publiczne Budowa zewnętrznej platformy do pionowego transportu osób, w tym niepełnosprawnych, z wolnostojącym szybem stalowym przeszklonym... 2020-12-10 15:52:00 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.17.2020
Aktualne „Budowa sieci wodociągowej w Placu Biegunów w miejscowości Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz” 2020-12-08 14:44:46 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.4.2020
Zamówienia publiczne „Budowa sieci wodociągowej w Placu Biegunów w miejscowości Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz” 2020-12-08 14:44:46 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.4.2020