Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Aktualne Budowa drogi gminnej na terenie objętym statutem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy-Wieprz 2021-03-12 09:13:12 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.3.2021
Zamówienia publiczne Budowa drogi gminnej na terenie objętym statutem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy-Wieprz 2021-03-12 09:13:12 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.3.2021
Aktualne ZARZĄDZENIE NR 20/2021 Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz z dnia 11.03.2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu... 2021-03-11 10:26:54 Aktualizacja Daniel Gabryel 20/2021
Konkursy dla organizacji ZARZĄDZENIE NR 20/2021 Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz z dnia 11.03.2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu... 2021-03-11 10:26:54 Aktualizacja Daniel Gabryel 20/2021
Aktualne ZARZĄDZENIE NR 20/2021 Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz z dnia 11.03.2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu... 2021-03-11 10:24:55 Publikacja Daniel Gabryel 20/2021
Konkursy dla organizacji ZARZĄDZENIE NR 20/2021 Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz z dnia 11.03.2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu... 2021-03-11 10:24:55 Publikacja Daniel Gabryel 20/2021
Zapytania ofertowe Sprzedaż drewna pozyskanego w ramach wycinki drzew z działki nr 5335/11 poł. w Przybędzy stanowiącej własność Gminy Radziechowy-Wieprz 2021-03-11 10:03:33 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.1.18.2021
Zapytania ofertowe Sprzedaż drewna pozyskanego w ramach wycinki drzew z działki nr 5335/11 poł. w Przybędzy stanowiącej własność Gminy Radziechowy-Wieprz 2021-03-11 10:02:25 Publikacja Daniel Gabryel OR.271.1.18.2021
Aktualne Budowa drogi gminnej na terenie objętym statutem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy-Wieprz 2021-03-09 14:30:23 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.3.2021
Zamówienia publiczne Budowa drogi gminnej na terenie objętym statutem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy-Wieprz 2021-03-09 14:30:23 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.3.2021
Aktualne Budowa drogi gminnej na terenie objętym statutem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy-Wieprz 2021-03-08 13:45:19 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.3.2021
Zamówienia publiczne Budowa drogi gminnej na terenie objętym statutem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy-Wieprz 2021-03-08 13:45:19 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.3.2021
Ogłoszenia INFORMACJA o wszczęciu postępowania na wniosek Spółki ŻYWIEC ZDRÓJ S.A., Cięcina ul. Św. Katarzyny 187, 34-350 Węgierska... 2021-03-05 07:34:03 Publikacja Daniel Gabryel AKU322
Ogłoszenia ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 24.02.2021 r. pełnomocnika Związku Międzygminnego... 2021-03-04 15:57:03 Publikacja Daniel Gabryel AKU321
Zapytania ofertowe Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz 2021-03-03 14:57:09 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.1.9.2021
Zarządzenia Wójta w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom... 2021-03-02 13:43:33 Aktualizacja Daniel Gabryel 78/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek 2021-03-02 13:43:33 Aktualizacja Daniel Gabryel 128/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: udzielenia przez Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, jako organ właściwy upoważnień pracownikom Gminnego Ośrodka... 2021-03-02 13:35:37 Publikacja Daniel Gabryel 117/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: zasad pracy zdalnej w ramach działań prewencyjnych podejmowanych w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz w związku... 2021-03-02 13:35:37 Publikacja Daniel Gabryel 116/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz do przygotowania i przeprowadzenia postępowania... 2021-03-02 13:35:37 Publikacja Daniel Gabryel 115/2020