Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Zarządzenia Wójta w sprawie: zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2022-05-04 12:48:18 Publikacja Daniel Gabryel 11/2022
Zarządzenia Wójta w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów... 2022-05-04 12:48:18 Publikacja Daniel Gabryel 12/2022
Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz (dot. Uchwały Rady Gminy XLI/283/22 z... 2022-05-04 12:48:18 Publikacja Daniel Gabryel 13/2022
Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz 2022-05-04 12:48:18 Publikacja Daniel Gabryel 14/2022
Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji ds. odbioru robót polegających na: „budowie przedszkola z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan.,... 2022-05-04 12:48:18 Publikacja Daniel Gabryel 15/2022
Zarządzenia Wójta w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu... 2022-05-04 12:37:38 Publikacja Daniel Gabryel 6/2022
Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz 2022-05-04 12:37:38 Publikacja Daniel Gabryel 7/2022
Zarządzenia Wójta w sprawie: ustalenia na 2022r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej... 2022-05-04 12:37:38 Publikacja Daniel Gabryel 8/2022
Zarządzenia Wójta w sprawie: Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz 2022-05-04 12:37:38 Publikacja Daniel Gabryel 9/2022
Zarządzenia Wójta w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz 2022-05-04 12:37:38 Publikacja Daniel Gabryel 10/2022
Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz do przygotowania i przeprowadzenia postępowania... 2022-05-04 12:26:48 Publikacja Daniel Gabryel 1/2022
Zarządzenia Wójta w sprawie: krócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy w Radziechowach-Wieprzu w dniu 14 stycznia 2022r. 2022-05-04 12:26:48 Publikacja Daniel Gabryel 2/2022
Zarządzenia Wójta w sprawie: udzielenia upoważnień Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu 2022-05-04 12:26:48 Publikacja Daniel Gabryel 3/2022
Zarządzenia Wójta w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy 2022-05-04 12:26:48 Publikacja Daniel Gabryel 4/2022
Zarządzenia Wójta w sprawie: zmiany zarządzenia nr 127/2021 Wójta Gminy Radzicchowy-Wieprz z dnia 20.12.2021 r. dotyczącego ogłoszenia konkursu... 2022-05-04 12:26:48 Publikacja Daniel Gabryel 5/2022
Rekrutacja na stanowisko OGŁOSZENIE O NABORZE Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz ogłasza konkursy na następujące stanowiska dyrektorów: 1. Publicznego... 2022-05-04 11:33:21 Publikacja Daniel Gabryel Zarządzenie 46/2022
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz za okres: 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 2022-04-29 13:35:26 Publikacja Daniel Gabryel 2021
Archiwalne Wyposażenie Przedszkola w Wieprzu w ramach projektu: Budowa przedszkola w miejscowości Wieprz w gminie Radziechowy-Wieprz 2022-04-28 14:43:12 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.4.2022
Zamówienia publiczne Wyposażenie Przedszkola w Wieprzu w ramach projektu: Budowa przedszkola w miejscowości Wieprz w gminie Radziechowy-Wieprz 2022-04-28 14:43:12 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.4.2022
Archiwalne Wyposażenie Przedszkola w Wieprzu w ramach projektu: Budowa przedszkola w miejscowości Wieprz w gminie Radziechowy-Wieprz 2022-04-28 14:38:52 Publikacja Daniel Gabryel OR.271.4.2022