Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Konkursy dla organizacji WÓJT GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ OGŁSZA OTWARTY KONKURS OFERT: na realizację zadań publicznych w zakresie: upowszechnianie... 2020-07-24 13:40:46 Aktualizacja Daniel Gabryel Zarządzenie 58/2020
Aktualne Przebudowa drogi na Prawy Groń w miejscowości Brzuśnik dz. nr 695 2020-07-24 13:40:46 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.9.2020
Zamówienia publiczne Przebudowa drogi na Prawy Groń w miejscowości Brzuśnik dz. nr 695 2020-07-24 13:40:46 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.9.2020
Zamówienia publiczne Remonty i przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz 2020-07-24 12:28:50 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.7.2020
Ogłoszenia INFOMRACJA: Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu informuje, że na wniosek TAURON Dystrybucja S.A., z/s w Krakowie, 31-035 Kraków,... 2020-07-23 12:11:00 Publikacja Daniel Gabryel AKU293
Protokoły z sesji Rady Gminy wraz z imiennymi wykazami głosowań radnych Protokół z XVIII sesji Rady Gminy Radziechowy–Wieprz z dnia 31 stycznia 2020 r. 2020-07-23 11:56:36 Aktualizacja Daniel Gabryel XVIII 2020
Protokoły z sesji Rady Gminy wraz z imiennymi wykazami głosowań radnych Protokół z XIX sesji Rady Gminy Radziechowy–Wieprz z dnia 21 luty 2020 r. 2020-07-23 11:56:36 Aktualizacja Daniel Gabryel XIX 2020
Protokoły z sesji Rady Gminy wraz z imiennymi wykazami głosowań radnych Protokół z XX sesji Rady Gminy Radziechowy–Wieprz z dnia 28 luty 2020 r. 2020-07-23 11:56:36 Aktualizacja Daniel Gabryel XX 2020
Protokoły z sesji Rady Gminy wraz z imiennymi wykazami głosowań radnych Protokół z XXI sesji Rady Gminy Radziechowy–Wieprz z dnia 27 maja 2020 r. 2020-07-23 11:56:36 Aktualizacja Daniel Gabryel XXI 2020
Protokoły z sesji Rady Gminy wraz z imiennymi wykazami głosowań radnych Protokół z XXIII sesji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 21 lipca 2020 r. 2020-07-23 11:55:04 Publikacja Daniel Gabryel XXIII 2020
Petycje 2020-02-21: Petycja ws. "podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin" 2020-07-23 11:44:36 Aktualizacja Daniel Gabryel Petycja023
Petycje 2020-05-31: Petycja ws. "w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego" 2020-07-23 11:44:36 Aktualizacja Daniel Gabryel Petycja025
Petycje 2020-03-25: Petycja ws. "ochrony zdrowia przed elektroskażeniami" 2020-07-23 11:44:36 Aktualizacja Daniel Gabryel Petycja024
Uchwały Rady Gminy w sprawie wprowadzenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2020-2030 ( dot. Uchwały... 2020-07-23 11:35:52 Publikacja Daniel Gabryel XXIII/150/20
Budżet: uchwały budżetowe w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2020 (Dot. Uchwały nr XVII/117/19 z dnia 19 grudnia... 2020-07-23 11:35:52 Publikacja Daniel Gabryel XXIII/151/20
Uchwały Rady Gminy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2020 (Dot. Uchwały nr XVII/117/19 z dnia 19 grudnia... 2020-07-23 11:35:52 Publikacja Daniel Gabryel XXIII/151/20
Uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2020-07-23 11:35:52 Publikacja Daniel Gabryel XXIII/152/20
Uchwały Rady Gminy w sprawie przekazania w 2020 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody... 2020-07-23 11:35:52 Publikacja Daniel Gabryel XXIII/153/20
Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Żywieckim dotyczącego przejęcia obowiązków z zakresu zimowego... 2020-07-23 11:35:52 Publikacja Daniel Gabryel XXIII/154/20
Uchwały Rady Gminy w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej w sołectwie Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz 2020-07-23 11:35:52 Publikacja Daniel Gabryel XXIII/155/20