Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz do przygotowania i przeprowadzenia postępowania... 2020-10-12 12:13:45 Publikacja Daniel Gabryel 91/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz do przygotowania i przeprowadzenia postępowania... 2020-10-12 12:13:45 Publikacja Daniel Gabryel 92/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz... 2020-10-12 12:13:45 Publikacja Daniel Gabryel 93/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych (dot. Uchwały Rady Gminy nr XXV/162/20 z dnia... 2020-10-12 12:13:45 Publikacja Daniel Gabryel 94/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2020-10-12 12:03:44 Publikacja Daniel Gabryel 82/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: wyznaczenia jednostki do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa"... 2020-10-12 12:03:44 Publikacja Daniel Gabryel 83/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz 2020-10-12 12:03:44 Publikacja Daniel Gabryel 84/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w ramach przeprowadzonego postępowania o... 2020-10-12 12:03:44 Publikacja Daniel Gabryel 85/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego 2020-10-12 12:03:44 Publikacja Daniel Gabryel 87/2020
Zapytania ofertowe Zakup koryt ściekowych (20x30x50) 2020-10-08 14:04:35 Publikacja Daniel Gabryel OR.271.1.58.2020
Zapytania ofertowe Zakup koryt ściekowych (12x40x50) 2020-10-08 14:04:35 Publikacja Daniel Gabryel OR.271.1.59.2020
Aktualne Budowa zewnętrznej platformy do pionowego transportu osób, w tym niepełnosprawnych, z wolnostojącym szybem stalowym przeszklonym... 2020-10-08 09:48:10 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.17.2020
Zamówienia publiczne Budowa zewnętrznej platformy do pionowego transportu osób, w tym niepełnosprawnych, z wolnostojącym szybem stalowym przeszklonym... 2020-10-08 09:48:10 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.17.2020
Archiwalne „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych we wszystkich sołectwach Gminy Radziechowy-Wieprz:... 2020-10-08 09:33:02 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.16.2020
Zamówienia publiczne „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych we wszystkich sołectwach Gminy Radziechowy-Wieprz:... 2020-10-08 09:33:02 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.16.2020
Aktualne Budowa zewnętrznej platformy do pionowego transportu osób, w tym niepełnosprawnych, z wolnostojącym szybem stalowym przeszklonym... 2020-10-08 09:33:02 Publikacja Daniel Gabryel OR.271.17.2020
Zamówienia publiczne Budowa zewnętrznej platformy do pionowego transportu osób, w tym niepełnosprawnych, z wolnostojącym szybem stalowym przeszklonym... 2020-10-08 09:33:02 Publikacja Daniel Gabryel OR.271.17.2020
Ogłoszenia Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-10-08 07:10:47 Publikacja Daniel Gabryel AKU298
Archiwalne „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych we wszystkich sołectwach Gminy Radziechowy-Wieprz:... 2020-10-07 08:24:37 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.16.2020
Zamówienia publiczne „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych we wszystkich sołectwach Gminy Radziechowy-Wieprz:... 2020-10-07 08:24:37 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.16.2020