Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Uchwały Rady Gminy w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej 2021-03-18 12:54:40 Aktualizacja Daniel Gabryel XXX/209/20
Decyzje środowiskowe ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO na wniosek inwestora - Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu,... 2021-03-16 09:30:56 Publikacja Daniel Gabryel TG.6220.1.2021
Decyzje środowiskowe OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia... 2021-03-16 08:26:34 Aktualizacja Daniel Gabryel TG.6220.6.2020
Decyzje środowiskowe OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia... 2021-03-16 08:24:57 Publikacja Daniel Gabryel TG.6220.6.2020
Pracownicy Samorządowi Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Promocji Turystyki 2021-03-16 07:19:41 Aktualizacja Daniel Gabryel MAJATEK134
Uchwały Rady Gminy w sprawie wprowadzenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy–Wieprz na lata 2021-2031 ( dot. Uchwały... 2021-03-15 11:10:24 Publikacja Daniel Gabryel XXX/201/20
Budżet: uchwały budżetowe w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2021 (Dot. Uchwały nr XXIX/199/20 z dnia 29 grudnia... 2021-03-15 11:10:24 Publikacja Daniel Gabryel XXX/202/20
Uchwały Rady Gminy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2021 (Dot. Uchwały nr XXIX/199/20 z dnia 29 grudnia... 2021-03-15 11:10:24 Publikacja Daniel Gabryel XXX/202/20
Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności... 2021-03-15 11:10:24 Publikacja Daniel Gabryel XXX/203/20
Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2016–2020”... 2021-03-15 11:10:24 Publikacja Daniel Gabryel XXX/204/20
Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radziechowy–Wieprz na rok 2021 2021-03-15 11:10:24 Publikacja Daniel Gabryel XXX/205/20
Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2021 2021-03-15 11:10:24 Publikacja Daniel Gabryel XXX/206/20
Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz na 2021 rok 2021-03-15 11:10:24 Publikacja Daniel Gabryel XXX/207/20
Uchwały Rady Gminy w sprawie zawarcia Porozumienia komunalnego z Miastem Żywiec dotyczącego wykonywania lokalnego transportu zbiorowego na... 2021-03-15 11:10:24 Publikacja Daniel Gabryel XXX/208/20
Prawo miejscowe w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej 2021-03-15 11:10:24 Publikacja Daniel Gabryel XXX/209/20
Uchwały Rady Gminy w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej 2021-03-15 11:10:24 Publikacja Daniel Gabryel XXX/209/20
Ogłoszenia Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz OGŁASZA TRZECI PRZETARG PISEMNY na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki MAN 8.163... 2021-03-15 10:50:34 Aktualizacja Daniel Gabryel AKU315
Zapytania ofertowe Wycinka drzew wraz z zakupem przez Wykonawcę drewna pozyskanego w ramach wycinki na działkach o nr ewidencyjnych 6277/4.... 2021-03-12 13:50:02 Publikacja Daniel Gabryel OR.271.1.19.2021
Aktualne Budowa drogi gminnej na terenie objętym statutem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy-Wieprz 2021-03-12 11:06:46 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.3.2021
Zamówienia publiczne Budowa drogi gminnej na terenie objętym statutem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy-Wieprz 2021-03-12 11:06:46 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.3.2021