Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Aktualne Zimowe utrzymanie dróg gminnych we wszystkich sołectwach gminy Radziechowy– Wieprz w trzech sezonach zimowych, od 01.11.2020r.... 2020-10-12 13:23:55 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.14.2020
Zamówienia publiczne Zimowe utrzymanie dróg gminnych we wszystkich sołectwach gminy Radziechowy– Wieprz w trzech sezonach zimowych, od 01.11.2020r.... 2020-10-12 13:23:55 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.14.2020
Decyzje środowiskowe ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek FHU "REDOM" Przemysław Smółka, ul. Piłsudskiego... 2020-10-12 13:02:27 Publikacja Daniel Gabryel TG.6220.5.2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz do przygotowania i przeprowadzenia postępowania... 2020-10-12 12:31:54 Publikacja Daniel Gabryel 104/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za kontakty robocze z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa... 2020-10-12 12:31:54 Publikacja Daniel Gabryel 105/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz 2020-10-12 12:31:54 Publikacja Daniel Gabryel 106/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: wyznaczenia zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz 2020-10-12 12:31:54 Publikacja Daniel Gabryel 107/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz 2020-10-12 12:31:54 Publikacja Daniel Gabryel 108/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020-10-12 12:25:37 Publikacja Daniel Gabryel 95/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji ds. odbioru robót 2020-10-12 12:25:37 Publikacja Daniel Gabryel 96/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania oraz szczegółowego zakresu działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radziechowach-Wieprzu. 2020-10-12 12:25:37 Publikacja Daniel Gabryel 97/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz 2020-10-12 12:25:37 Publikacja Daniel Gabryel 98/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: przygotowania informacji niezbędnych do tworzenia projektu budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2021 2020-10-12 12:25:37 Publikacja Daniel Gabryel 99/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: określenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu 30m2 działki nr 5335/11 w miejscowości Przybędza będącej w zasobach... 2020-10-12 12:25:37 Publikacja Daniel Gabryel 101/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: określenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu 20m2 działki nr 3285/3 w miejscowości Radziechowy będącej w zasobach... 2020-10-12 12:25:37 Publikacja Daniel Gabryel 102/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: upoważnień do poświadczenia zgodności kopii z oryginałem 2020-10-12 12:25:37 Publikacja Daniel Gabryel 103/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w ramach przeprowadzonego postępowania o... 2020-10-12 12:15:04 Aktualizacja Daniel Gabryel 85/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz do przygotowania i przeprowadzenia postępowania... 2020-10-12 12:13:45 Publikacja Daniel Gabryel 88/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz do przygotowania i przeprowadzenia postępowania... 2020-10-12 12:13:45 Publikacja Daniel Gabryel 89/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz 2020-10-12 12:13:45 Publikacja Daniel Gabryel 90/2020