Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Zapytania ofertowe Zakup wraz z dostawą kontenera zakrytego KP7 do Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz 2021-10-08 12:51:02 Publikacja Daniel Gabryel OR.271.1.47.2021
Rekrutacja na stanowisko OGŁOSZENIE O NABORZE Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie... 2021-10-08 11:20:07 Publikacja Daniel Gabryel Zarządzenie 88/2021
Zapytania ofertowe Wykonanie uproszczonego projektu, wraz z dostawą i montażem metalowych regałów jezdnych pod wymiar do archiwum zakładowego... 2021-10-08 09:54:33 Publikacja Daniel Gabryel OR.271.1.46.2021
Aktualne Sukcesywne dostawy opału do obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz od dnia podpisania... 2021-10-07 12:31:47 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.8.2021
Zamówienia publiczne Sukcesywne dostawy opału do obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz od dnia podpisania... 2021-10-07 12:31:47 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.8.2021
Budżet: uchwały budżetowe w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2021 (Dot. Uchwały nr XXIX/199/20 z dnia 29 grudnia... 2021-10-07 12:03:28 Aktualizacja Daniel Gabryel XXXV/238/21
Uchwały Rady Gminy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2021 (Dot. Uchwały nr XXIX/199/20 z dnia 29 grudnia... 2021-10-07 12:03:28 Aktualizacja Daniel Gabryel XXXV/238/21
Prawo miejscowe w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz... 2021-10-07 12:03:28 Aktualizacja Daniel Gabryel XXXV/240/21
Uchwały Rady Gminy w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz... 2021-10-07 12:03:28 Aktualizacja Daniel Gabryel XXXV/240/21
Protokoły z sesji Rady Gminy wraz z imiennymi wykazami głosowań radnych Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 4 sierpnia 2021 r. 2021-10-01 14:02:58 Aktualizacja Daniel Gabryel XXXIV 2021
Protokoły z sesji Rady Gminy wraz z imiennymi wykazami głosowań radnych Protokół z XXXV sesji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 28 września 2021 r. 2021-10-01 14:02:58 Publikacja Daniel Gabryel XXXV 2021
Uchwały Rady Gminy w sprawie wprowadzenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2021-203 ( dot. Uchwały... 2021-10-01 13:27:48 Publikacja Daniel Gabryel XXXV/237/21
Budżet: uchwały budżetowe w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2021 (Dot. Uchwały nr XXIX/199/20 z dnia 29 grudnia... 2021-10-01 13:27:48 Publikacja Daniel Gabryel XXXV/238/21
Uchwały Rady Gminy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2021 (Dot. Uchwały nr XXIX/199/20 z dnia 29 grudnia... 2021-10-01 13:27:48 Publikacja Daniel Gabryel XXXV/238/21
Uchwały Rady Gminy w sprawie przekazania w 2021 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie... 2021-10-01 13:27:48 Publikacja Daniel Gabryel XXXV/239/21
Prawo miejscowe w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz... 2021-10-01 13:27:48 Publikacja Daniel Gabryel XXXV/240/21
Uchwały Rady Gminy w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz... 2021-10-01 13:27:48 Publikacja Daniel Gabryel XXXV/240/21
Prawo miejscowe w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy Radziechowy-Wieprz nr XLIII/284/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie miejscowego... 2021-10-01 13:27:48 Publikacja Daniel Gabryel XXXV/241/21
Uchwały Rady Gminy w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy Radziechowy-Wieprz nr XLIII/284/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie miejscowego... 2021-10-01 13:27:48 Publikacja Daniel Gabryel XXXV/241/21
Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości nr 1616/6 oraz 1616/7 w Juszczynie 2021-10-01 13:27:48 Publikacja Daniel Gabryel XXXV/242/21