Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Aktualne „Transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z opieką, do placówek oświatowych w roku szkolnym... 2020-07-28 12:30:44 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.10.2020
Zamówienia publiczne „Transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z opieką, do placówek oświatowych w roku szkolnym... 2020-07-28 12:30:44 Aktualizacja Daniel Gabryel OR.271.10.2020
Decyzje środowiskowe Informacja o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy (dot.: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek... 2020-07-28 10:46:02 Publikacja Daniel Gabryel TG.6220.1.2018
Zarządzenia Wójta w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: upowszechnianie kultury, wspieranie... 2020-07-28 10:29:08 Publikacja Daniel Gabryel 58/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: przekazania nieodpłatnego środków trwałych niskocenowych 2020-07-28 10:29:08 Publikacja Daniel Gabryel 59/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek intensywnych opadów na terenie gminy... 2020-07-28 10:29:08 Publikacja Daniel Gabryel 60/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-07-28 10:29:08 Publikacja Daniel Gabryel 62/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-07-28 10:29:08 Publikacja Daniel Gabryel 63/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-07-28 10:29:08 Publikacja Daniel Gabryel 64/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: wzoru formularza informacyjnego w celu odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających... 2020-07-28 10:29:08 Publikacja Daniel Gabryel 65/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych (dot. Uchwały Rady Gminy XXII/148/20 z dnia 26.06.2020r.) 2020-07-28 10:29:08 Publikacja Daniel Gabryel 66/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz 2020-07-28 10:29:08 Publikacja Daniel Gabryel 67/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz do przygotowania i przeprowadzenia postępowania... 2020-07-28 10:15:36 Publikacja Daniel Gabryel 43/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz 2020-07-28 10:15:36 Publikacja Daniel Gabryel 44/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu... 2020-07-28 10:15:36 Publikacja Daniel Gabryel 45/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz 2020-07-28 10:15:36 Publikacja Daniel Gabryel 46/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych (dot. Uchwały Rady Gminy nr XXI/140/20) 2020-07-28 10:15:36 Publikacja Daniel Gabryel 47/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz 2020-07-28 10:15:36 Publikacja Daniel Gabryel 48/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz do przygotowania i przeprowadzenia postępowania... 2020-07-28 10:15:36 Publikacja Daniel Gabryel 51/2020
Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pn. "Budowa przedszkola... 2020-07-28 10:15:36 Publikacja Daniel Gabryel 52/2020