Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2015-10-09
ZAPROSZENIE: NA XV SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Wieprz, 09.10.2015r.

ZAPROSZENIE

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm./ zwołuję XV SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 16 października 2015r. ( piątek ) o godz. 10.00
na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.

        Przewodniczący Rady Gminy
        mgr Piotr Piela-------------------
Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Omówienie realizacji wniosku złożonego przez Radę Gminy w sprawie braku akceptacji na stanowisku obecnego Sekretarza Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy - Wieprz na lata 2015 - 2013.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2015.
6. Analiza oświadczeń majątkowych:
    a) Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz,
    b) Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz.
7. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Informacja Radnych Powiatowych.
10. Sprawy bieżące.
11. Interpelacje i zapytania Radnych.
12. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji