Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2016-07-29
ZAPROSZENIE: NA XXVIII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Wieprz, 29.06.2016r.

ZAPROSZENIE

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm./ zwołuję XXVIII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2016r. ( środa ) o godz. 9.00
na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy - Wieprz.

        Przewodniczący Rady Gminy
        Piotr Piela-------------------

Propozycja porządku obrad XXVIII sesji Rady Gminy Radziechowy - Wieprz:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podziękowanie dla Pani Poseł Małgorzaty Pępek.
4. Podziękowanie Wolontariuszom za bezinteresowny wkład przy SDM na terenie Naszej Gminy i tym samym jej promocję.
5. Podziękowanie dla wszystkich piłkarzy Klubu GKS Radziechowy - Wieprz za wybitne osiągnięcia w sezonie piłkarskim 2015/2016.
6. Informacja Wójta o wykonaniu lub niewykonaniu wniosków złożonych przez Radę Gminy do wykonania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy - Wieprz na lata 2016 - 2030.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn."Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Bystra poprzez przebudowę drogi "Do Nowaka" w Bystrej w gminie Radziechowy-Wieprz."
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn."Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Brzuśnik poprzez przebudowę drogi Wierchowej w Brzuśniku w gminie Radziechowy-Wieprz."
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn."Poprawa jakości życia mieszkańców ul. Sadowej w sołectwie Radziechowy w gminie Radziechowy-Wieprz poprzez przebudowę nawierzchni drogi."
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn." Poprawa jakości życia mieszkańców ul. Morawców w sołectwie Radziechowy w gminie Radziechowy-Wieprz poprzez przebudowę nawierzchni drogi."
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Wieprz poprzez przebudowę nawierzchni ul. Browarnej w Wieprzu w gminie Radziechowy-Wieprz."
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn."Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Juszczyna poprzez przebudowę nawierzchni drogi "Borek II" w Juszczynie w gminie Radziechowy-Wieprz".
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2016 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Radziechowy - Wieprz oraz zasad używania i wykorzystywania tego znaku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Gminę Radziechowy - Wieprz sprzeciwu wobec uchwały nr XI/61/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu zmieniającej Statut Związku Międzygminnego ds. Ekologii.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych.
20. Złożenie wniosków przez Komisje Rady Gminy Radziechowy - Wieprz.
21. Informacja i podsumowanie rekrutacji do klasy sportowej w Zespole Szkół w Radziechowach.
22. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Kierownika GOPS.
23. Przyjęcie sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziechowach -Wieprzu z realizacji zadań w 2015 roku.
24. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
25. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
26. Informacja Radnych Powiatowych z działalności w okresie międzysesyjnym.
27. Interpelacje i zapytania.
28. Sprawy bieżące.
29. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji