Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2016-11-18
ZAPROSZENIE: NA XXXII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Wieprz, 18.11.2016r.

ZAPROSZENIE

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz. U. Z 2015 r., poz. 1515/ zwołuję XXXII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 25 listopada 2016r. ( piątek ) o godz. 9.00
na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy - Wieprz.

        Przewodniczący Rady Gminy
        Piotr Piela-------------------

Propozycja porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy Radziechowy - Wieprz:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Uroczyste wręczenie podziękowań osobą biorącym corocznie charytatywnie udział w Zaduszkach Narodowych na Matysce.
4. Informacja Wójta Gminy o realizacji wniosków złożonych przez Radę Gminy.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy - Wieprz na lata 2016 - 2030.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zmian w budżecie Gminy Radziechowy -Wieprz na rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na rok podatkowy 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.
9. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na rok 2017, zasad jej ustalania, poboru i wynagrodzenia za inkaso.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawki opłaty od posiadania psów na rok 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Radziechowy - Wieprz z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/186/16 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych oraz ich przeznaczenia.
13. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.
14. Analiza oświadczeń majątkowych:
    a) Wójt Gminy,
    b) Przewodniczący Rady Gminy.
15. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
16. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
17. Informacja Radnych Powiatowych.
18. Złożenie wniosków przez Komisje Rady Gminy.
19. Przyjęcie protokołów z sesji.
20. Sprawy bieżące.
21. Interpelacje i zapytania Radnych.
22. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji