Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2017-01-20
ZAPROSZENIE: NA XXXV SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Wieprz, 20.01.2017r.

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz. U. Z 2015 r., poz. 1515/ zwołuję XXXV SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 27 stycznia 2017r. ( piątek ) o godz. 9:00 na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy - Wieprz.

        Przewodniczący Rady
        Piotr Piela-------------------

Propozycja porządku obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Uroczyste przywitanie i podziękowanie za bardzo dobrą współpracę w 2016 r. z Panem Ministrem Stanisławem Szwed i Wojewodą Janem Chrząszczem.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy - Wieprz na lata 2017 - 2030.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Radziechowy -Wieprz na rok 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym w Wieprzu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Radziechowy - Wieprz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLII/268/14 Rady Gminy Radziechowy - Wieprz z dnia 20 marca 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach dla których Gmina Radziechowy - Wieprz jest organem prowadzącym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
10. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2016.
11. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej.
12. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
13. Przyjęcie protokołu z sesji
14. Sprawy bieżące.
15. Zakończenie sesji
Szczegóły publikacji