Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2017-03-24
ZAPROSZENIE: NA XXXIX SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Wieprz, 24.03.2017r.

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz. U. Z 2015 r., poz. 1515/ zwołuję XXXIX SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 31 marca 2017r. ( piątek ) o godz. 8:00
na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.

        Przewodniczący Rady
        Piotr Piela-------------------

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Złożenie ślubowania przez Radnego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy - Wieprz na lata 2017 - 2030.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Radziechowy -Wieprz na rok 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz w 2017 roku.
8. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja Radnych Powiatowych z działalności w okresie międzysesyjnym.
11. Złożenie wniosków z komisji.
12. Przyjęcie protokołu z sesji XXXV oraz XXXVI.
13. Interpelacje i zapytania Radnych.
14. Sprawy bieżące.
15. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji