Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2017-05-12
ZAPROSZENIE: NA XLI SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Wieprz, 12.05.2017r.

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz. U. Z 2015 r., poz. 1515/ zwołuję XLI SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 19 maja 2017r. ( piątek ) o godz. 14:00
na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.

        Przewodniczący Rady
        Piotr Piela-------------------

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Radziechowy -Wieprz na rok 2017.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/242/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Radziechowy - Wieprz porozumienia o współpracy partnerskiej z Gminą Skoroszyce.
5. Omówienie sposobu i trybu przeniesienia pracownika na stanowisko urzędnicze bez konkursu.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Radziechowy - Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2016.
7. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji