Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2017-07-27
ZAPROSZENIE: NA XLIV SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Wieprz, 27.07. 2017 r.

ZAPROSZENIE

Na  podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. Z 2015 r., poz. 1515/ zwołuję XLIV SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Sesja odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2017 r. (piątek)
o godz. 13:00 na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy - Wieprz.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Piela


Porządek obrad XLIV sesji Rady Gminy Radziechowy - Wieprz

w dniu 4 sierpnia 2017 r. godz. 13:00
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2017 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/258/17 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na okres 10 lat.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Radziechowy - Wieprz do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej pn. "Równy start- wsparcie przedszkoli publicznych z terenu Gminy Radziechowy -Wieprz".
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Radziechowy - Wieprz do realizacji projektu "Lepiej niż w domu jest tylko w przedszkolu", realizowanego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach naboru RPSL.11.01.02-IZ.01-24-114/16 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.1.Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - RIT.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/188/16 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Radziechowy - Wieprz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy - Wieprz na lata 2017 - 2030.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2017.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja Radnych Powiatowych z działalności w okresie międzysesyjnym.
12. Przyjęcie protokołu z sesji XLII.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Sprawy bieżące.
15. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji