Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2017-10-24
ZAPROSZENIE: NA XLVII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Wieprz, 24.10.2017r.

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz. U. Z 2015 r., poz. 1515/ zwołuję XLVII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 27 października 2017r. ( piątek ) na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz, po zakończeniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Socjalnych, Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy oraz Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Mienia.

        Przewodniczący Rady
        Piotr Piela-------------------

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz.
5. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji