Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2018-03-16
ZAPROSZENIE: NA LIII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Wieprz, 16.03.2018 r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych, Radnych Powiatowych, Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz.

Na  podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm./ zwołuję LIII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 23 marca 2018r. o godz. 9:00
na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy - Wieprz.

      Przewodniczący Rady Gminy
      Piotr Piela-------------------

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Radziechowy - Wieprz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Radziechowy - Wieprz na 2018 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Radziechowy - Wieprz na obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 stycznia 2016 r. Nr XXI/108/16 w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej wraz z późniejszymi zmianami do tej uchwały.
8. Przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Gminy.
9. Przedstawienie sprawozdań z działalności poszczególnych Komisji Rady Gminy:
   a) Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy,
   b) Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Mienia,
   c) Komisji Oświaty, Kultur Sportu i Spraw Socjalnych,
   d) Komisji Rewizyjnej.
10. Informacja Przewodniczącego o sprawach bieżących Rady.
11. Omówienie planowanej i rozpoczętej procedury przez Pana Wójta budowy ciepłowni na biomasę i paliwo alternatywne (RDF) na działce nr 3569/60 w miejscowości Wieprz.
12. Interpelacje i wolne wnioski.
13. Sprawy bieżące.
14. Zakończenie sesji.

Po zakończeniu posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy w dniu 16.03.2018 r. proponowany porządek obrad sesji uległ zmianie. Zmiana porządku obrad została przegłosowana jednogłośnie na posiedzeniu połączonych Komisji.--------------------------------------

ARCHIWALNY Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Radziechowy - Wieprz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Radziechowy - Wieprz na 2018 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Radziechowy - Wieprz na obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
7. Przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Gminy.
8. Przedstawienie sprawozdań z działalności poszczególnych Komisji Rady Gminy:
   a) Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy,
   b) Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Mienia,
   c) Komisji Oświaty, Kultur Sportu i Spraw Socjalnych,
   d) Komisji Rewizyjnej.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski.
11. Sprawy bieżące.
12. Zakończenie sesji.

Po zakończeniu posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy w dniu 16.03.2018 r. proponowany porządek obrad sesji może ulec zmianie.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-03-21 08:36:54
Data utworzenia 2018-03-16
Data udostępnienia 2018-03-16 09:18:00
Osoba odpowiedzialna Piotr Piela
Udostępnił Daniel Gabryel