Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2018-06-22
ZAPROSZENIE: NA LVII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Wieprz, 22.06.2018 r.

ZAPROSZENIE

Na  podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm./ zwołuję
LVII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018r. (piątek)
na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz o godz. 10.00.

      Przewodniczący Rady Gminy
      Piotr Piela-------------------

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Udzielenie absolutorium Wójtowi za 2017 rok:
  a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu,
  b) przedstawienie sprawozdania finansowego,
  c) informacja o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego,
  d) debata nad sprawozdaniem z wykonania budżetu,
  e) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO w tym sprawozdaniu,
  f) wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium oraz przedstawienie opinii składu orzekającego RIO do wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium - omawia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
  g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. Gminy Radziechowy - Wieprz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Radziechowy - Wieprz za 2017 r.
5. Podjęcie uchwały dotyczącej Regulaminu wynagradzania nauczycieli określający:
wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziechowy - Wieprz.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziechowy - Wieprz.
8. Sprawy bieżące.
9. Interpelacje.
10. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-06-22 15:30:35
Data utworzenia 2018-06-22
Data udostępnienia 2018-06-22 15:02:26
Osoba odpowiedzialna Piotr Piela
Udostępnił Daniel Gabryel